La LERU es mostra satisfeta per lʼaprovació del programa Horitzó 2020 i pel seu finançament

Logo del programa Horitzó 2020.
Logo del programa Horitzó 2020.
Recerca
(29/11/2013)
Dos dies després d'aprovar el Marc financer plurianual (MFP), el Parlament Europeu va tancar la negociació del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 el passat 21 de novembre. La Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LERU) felicita mitjançant aquest comunicat els legisladors europeus pel suport que atorguen a la recerca i la innovació.
Logo del programa Horitzó 2020.
Logo del programa Horitzó 2020.
Recerca
29/11/2013
Dos dies després d'aprovar el Marc financer plurianual (MFP), el Parlament Europeu va tancar la negociació del programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea Horitzó 2020 el passat 21 de novembre. La Lliga d'Universitats de Recerca Europees (LERU) felicita mitjançant aquest comunicat els legisladors europeus pel suport que atorguen a la recerca i la innovació.
 
La LERU celebra que s'hagi acabat la llarga incertesa al voltant dels pressupostos generals europeus, la qual cosa possibilita un calendari adequat d'implantació d'Horitzó 2020. Les primeres convocatòries es publicaran, tal com estava previst, l'11 de desembre, de manera que el buit de finançament entre el 7è Programa marc i Horitzó 2020 es reduirà al temps mínim inevitable, fet de gran importància per a la comunitat científica.
 
El desacord entre el Parlament i el Consell de la Unió Europea referent al pressupost de la UE per a l'any 2014 ha provocat un endarreriment addicional. No obstant això, el Parlament Europeu va aprovar finalment l'MFP 2014-2020 el 19 de novembre, i el paquet legislatiu d'Horitzó 2020 el dia 21. L'aprovació ha posat fi a un període de negociacions que ha durat més de dos anys, des que la Comissió Europea va publicar les primeres propostes per a Horitzó 2020 el novembre del 2011.
 
La decisió de la Unió Europea de confiar en el potencial de la recerca i la innovació, així com de l'educació, podria haver estat més destacada, tal com van proposar en un primer moment la Comissió Europea i el Parlament. De tota manera, és clarament positiu que la UE hagi decidit fer durant els pròxims set anys una inversió en creixement i una ocupació més important que la que es va fer en el període pressupostari anterior. Amb això, la UE fa una inversió intel·ligent; atès que la recerca i la innovació constitueixen dos pilars del benefici econòmic i social a llarg termini. La LERU demana als estats membres que mantinguin aquest mateix compromís amb la recerca, la innovació i l'educació.
 
No obstant això, cal que aquest signe positiu no quedi atenuat per les discussions sobre els pressupostos anuals, com ha passat amb el pressupost per al 2014. Malgrat l'acord de la setmana passada, que va millorar lleugerament la situació, continua sent preocupant l'escassetat de finançament de què disposarà la Direcció General de Recerca i Innovació els propers anys. La LERU insta els governs de cada país a cobrir aquesta mancança com més aviat millor.
 
Així mateix, la LERU es mostra satisfeta davant el contingut final d'Horitzó 2020 i felicita els colegisladors per la feina excel·lent que han dut a terme en les seves diferents propostes, a les quals la Lliga ha contribuït en gran mesura. També vol agrair a la Comissió Europea els incomptables esforços per tancar el programa a temps. A partir d'ara, la prioritat és controlar la implantació d'Horitzó 2020 i la realització dels objectius a la pràctica.
 
La LERU continuarà prestant atenció a aquells aspectes considerats de vital importància, com ara la simplificació dels requisits de finançament, els programes del Consell Europeu de Recerca (ERC) i les accions Marie Curie, l'àmbit de les ciències socials i les humanitats, i les col·laboracions i la formació de grups de treball. El proper 2 de desembre, l'associació té una cita important per avaluar la rellevància de les ciències socials i les humanitats a Horitzó 2020, tant a escala general com en la redacció dels primers programes de treball.