LERU: La cooperació acadèmica amb el Regne Unit continua sent essencial per a Europa

Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Institucional
(15/07/2016)

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU), en la qual participa la Universitat de Barcelona com a única universitat de lʼEstat espanyol, ha fet pública una nota de premsa en relació amb el darrer referèndum al Regne Unit i que reproduïm traduïda a continuació:

 

Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU).
Institucional
15/07/2016

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU), en la qual participa la Universitat de Barcelona com a única universitat de lʼEstat espanyol, ha fet pública una nota de premsa en relació amb el darrer referèndum al Regne Unit i que reproduïm traduïda a continuació:

 

La cooperació acadèmica amb el Regne Unit continua sent essencial per a Europa

La Lliga dʼUniversitats Europees de Recerca (LERU, per les seves sigles en anglès), una de les col·laboracions més estretes de les principals universitats de recerca del món, lamenta el resultat del recent referèndum del Regne Unit. Amb 21 membres en 10 països, la LERU respecta el resultat com la voluntat democràtica del poble britànic.

La cooperació acadèmica i de recerca a Europa es va iniciar fa segles, i la comunitat dʼinstitucions acadèmiques europees sempre ha estat molt més àmplia que lʼàrea que delimita la UE. Aquesta voluntat continua, i mentre el Regne Unit estableix la seva nova posició al món, nosaltres, dins de la LERU, creiem plenament que aquesta cooperació seguirà sent una part essencial, cada vegada més forta, de les relacions globals del Regne Unit.

La col·laboració acadèmica millora la vida a Europa i a tot el món. Davant el resultat de la consulta, afirmem fermament que les universitats del Regne Unit són, i seguiran sent, socis col·laboradors indispensables. Les universitats del Regne Unit i del continent treballem juntes per protegir els infants contra infeccions, per desenvolupar tractaments per a lʼAlzheimer i el càncer o per produir xarxes de telefonia mòbil dʼúltima generació. Com a associació, la LERU farà tot el possible per donar suport a aquesta cooperació.

No creiem que la intenció dels que van fer la campanya o dels que van votar perquè el Regne Unit surti de la UE sigui perjudicar les relacions entre els acadèmics, estudiants i investigadors del Regne Unit i de la UE. Si bé és totalment comprensible que molts dʼaquests estan profundament molestos pel vot britànic, i el mal que pot provocar, veiem que les universitats del Regne Unit van fer una important campanya en contra de la sortida.  

Per tant, la LERU fa una crida a tots els seus socis europeus, especialment les universitats, a seguir treballant amb les universitats del Regne Unit, i respectar lʼafiliació de ple dret actual del Regne Unit i la creença ferma que la relació posterior a la sortida ha de donar suport a la cooperació acadèmica. Fem una crida als que revisen les sol•licituds de finançament perquè vegin la participació dels socis del Regne Unit com una característica de projectes desitjable, i no com un risc o compromís. Segueix sent no només possible sinó també desitjable construir un camí cap a una cooperació acadèmica més forta. És del tot inapropiat respondre a aquest referèndum amb una presa de decisions que castigui els investigadors del Regne Unit, o que trenquin associacions.

Pel que fa a lʼelegibilitat per als programes de finançament de la UE, lʼHoritzó 2020 i lʼErasmus+, res ha canviat en aquests moments. Donem la benvinguda als compromisos ferms adquirits per la Comissió Europea, i concretament pel comissari Carlos Moedas, per respectar lʼestat actual del Regne Unit com a estat membre de ple dret. També ens felicitem per la declaració dels Consells de Recerca del Regne Unit, que treballaran per garantir que les preocupacions i necessitats dels investigadors del Regne Unit es tinguin en compte en la negociació dʼuna relació futura. Les institucions de la LERU continuaran treballant plegades en els programes de lʼHoritzó 2020, al Regne Unit i a tot Europa.

Encara no és clar quan començaran les negociacions de la sortida del Regne Unit, ni lʼimpacte que tindran aquestes negociacions en la recerca i la cooperació acadèmica. És possible que el Regne Unit segueixi sent un membre de ple dret durant lʼHoritzó 2020. Més enllà dʼaixò, instem totes les parts a treballar per garantir que la cooperació de benefici mutu persisteixi. La LERU continuarà pressionant per procurar que augmenti el suport a aquesta tasca, com una expressió clara de la intenció que el Regne Unit, la UE i altres socis segueixin treballant junts.

A la LERU donem ple suport als cinc membres del Regne Unit. Continuarem donant suport al seu compromís actual a Europa i procurarem garantir que el resultat de la relació que es renegociï entre el Regne Unit i la UE permeti que la cooperació continuï. Aprofitarem les experiències dels membres de la LERU per comunicar els beneficis de la col·laboració internacional i mostrar com es veu reforçada pel moviment de personal i estudiants amb talent entre nacions.

Estem consternats pels informes dʼatacs racistes a la Gran Bretanya i a Europa. Lluitarem tots contra el racisme i lʼabús als nostres campus i a les nostres comunitats. Sabem que les universitats del Regne Unit són, i continuaran sent, llocs tolerants, internacionals i de diversitat, on és un plaer aprendre, descobrir i innovar.

Aquests són temps difícils i incerts per al Regne Unit i Europa. La LERU creu que les universitats, com a institucions compromeses amb el bé públic a llarg termini a través de lʼintercanvi de coneixement, han de ser una presència tranquil·litzadora i instructiva en moments difícils. Farem tot el possible per garantir que el resultat de la situació actual sigui un futur millor per a tots els pobles dʼEuropa.