Lʼequip Les filles de Benjamin guanya la X Lliga Universitària de Debat de la Universitat de Barcelona

El jurat amb els dos components de l’equip Les filles de Benjamin, campió de la X Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona.
El jurat amb els dos components de l’equip Les filles de Benjamin, campió de la X Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona.
Acadèmic
(11/02/2016)

Cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot? Aquest és el tema sobre el qual han polemitzat els finalistes de la desena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona avui dijous, 11 de febrer, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric. Ha estat la cloenda dʼuna competició que al llarg de tres dies dʼenfrontaments dialèctics ha aplegat una trentena estudiants repartits en vuit equips.

El jurat amb els dos components de l’equip Les filles de Benjamin, campió de la X Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona.
El jurat amb els dos components de l’equip Les filles de Benjamin, campió de la X Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona.
Acadèmic
11/02/2016

Cal demostrar uns mínims de coneixements polítics per tenir dret a vot? Aquest és el tema sobre el qual han polemitzat els finalistes de la desena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona avui dijous, 11 de febrer, a lʼAula Magna de lʼEdifici Històric. Ha estat la cloenda dʼuna competició que al llarg de tres dies dʼenfrontaments dialèctics ha aplegat una trentena estudiants repartits en vuit equips.

Lʼequip Les filles de Benjamin, format per Georgina Rodríguez, estudiant del màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, i Arià Paco, de Filosofia, sʼha acabat imposant sobre la formació La vella guàrdia, integrada pels estudiants de Filosofia Edmond Girbald, Gemma Fontanals i Gonzalo Fernández. Els primers han defensat la posició contrària i els segons, la favorable. El jurat també ha destacat la participació de Georgina Rodríguez amb el premi al millor orador, i dʼAntoni Torregrossa (estudiant de Dret i Ciències Polítiques, i membre de lʼequip Noves idees, Noves paraules), amb el premi a la millor jove promesa.

El jurat dʼhonor dʼaquest debat final ha estat format per Gaspar Rosselló, vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat; Elisenda Paluzie, degana de la Facultat dʼEconomia i Empresa, i Oriol Puig, conseller del districte de Sant Martí.

En els propers dies, lʼorganització seleccionarà, d'entre els finalistes, els estudiants que representaran la Universitat de Barcelona en la XII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives dʼUniversitats. Tots ells competiran amb equips de la resta dʼuniversitats de lʼàmbit catalanoparlant en la Lliga de la Xarxa Vives, que enguany es farà a la Universitat Politènica de València del 25 al 29 dʼabril.

La lliga interna de debat de la Universitat de Barcelona

Des de fa deu anys, el Vicerectorat dʼEstudiants i lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona organitzen la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona, oberta a tots els estudiants de la Universitat. Es tracta dʼuna competició lúdica i formativa en què els equips, formats per alumnat universitari dels diversos ensenyaments de la Universitat de Barcelona i liderats per un capità, sʼenfronten, dʼacord amb un calendari de competició, en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat des de lʼorganització. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió.

El Vicerectorat dʼEstudiants de la Universitat de Barcelona va crear aquesta lliga de debat pròpia amb lʼobjectiu dʼajudar els estudiants a adquirir i posar en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. El debat també permet que els estudiants es familiaritzin tant amb lʼús de registres acadèmics de la llengua com amb la dinàmica de les intervencions públiques. Tot plegat fa que aquesta activitat tingui un potencial formatiu elevat.