LʼEquador tria la Universitat de Barcelona per impulsar els seus projectes universitaris

D'esquerra a dreta, Ricardo Patiño, ministre de Relacions Internacionals i Mobilitat de l'Equador; el president de l'Equador, Rafael Correa; el rector de la UB, Dídac Ramírez, i Guillaume Long, ministre coordinador de Coneixement i Talent Humà.
D'esquerra a dreta, Ricardo Patiño, ministre de Relacions Internacionals i Mobilitat de l'Equador; el president de l'Equador, Rafael Correa; el rector de la UB, Dídac Ramírez, i Guillaume Long, ministre coordinador de Coneixement i Talent Humà.
Institucional
(24/04/2014)

LʼEquador i la Universitat de Barcelona han subscrit tres convenis interinstitucionals que tenen com a objectiu el desenvolupament, lʼintercanvi i la transferència de coneixements com a part del procés de transformació del sistema dʼeducació superior a lʼEquador.

Els acords estableixen lʼintercanvi de coneixement, experts, docents i estudiants en àrees considerades estratègiques pel país sud-americà per canviar la matriu productiva.

D'esquerra a dreta, Ricardo Patiño, ministre de Relacions Internacionals i Mobilitat de l'Equador; el president de l'Equador, Rafael Correa; el rector de la UB, Dídac Ramírez, i Guillaume Long, ministre coordinador de Coneixement i Talent Humà.
D'esquerra a dreta, Ricardo Patiño, ministre de Relacions Internacionals i Mobilitat de l'Equador; el president de l'Equador, Rafael Correa; el rector de la UB, Dídac Ramírez, i Guillaume Long, ministre coordinador de Coneixement i Talent Humà.
Institucional
24/04/2014

LʼEquador i la Universitat de Barcelona han subscrit tres convenis interinstitucionals que tenen com a objectiu el desenvolupament, lʼintercanvi i la transferència de coneixements com a part del procés de transformació del sistema dʼeducació superior a lʼEquador.

Els acords estableixen lʼintercanvi de coneixement, experts, docents i estudiants en àrees considerades estratègiques pel país sud-americà per canviar la matriu productiva.

Algunes dʼaquestes àrees en el camp de lʼeducació estan relacionades amb lʼenfortiment del talent humà, la sostenibilitat mediambiental, el foment de pensament crític i la formació de docents orientats al desenvolupament educatiu.

El rector de la UB, Dr. Dídac Ramírez, ha signat els convenis amb el ministre coordinador de Coneixement i Talent Humà, Dr. Guillaume Long, el secretari dʼEducació Superior, Ciència, Tecnologia i Innovació (SENESCYT) de lʼEquador, Sr. René Ramírez, i el ministre dʼEducació, Augusto Espinosa.

La Universitat de Barcelona incidirà directament en projectes universitaris del Govern de lʼEquador, concretament en lʼimpuls de polítiques acadèmiques en quatre universitats: la Universitat de Yachay, a través de la recerca aplicada i el desenvolupament del talent; la Universitat Regional Amazònica IKIAM, on aportarà solucions per implementar un observatori de recerca i per enfortir el projecte curricular; la Universitat de les Arts, on es treballarà en el desenvolupament crític i social dels professionals de lʼart, i la Universitat Nacional dʼEducació, en què sʼincidirà en la formació dels professionals del sector de lʼeducació.

 
Conveni amb IKIAM

El document reforça la participació de la UB en la Universitat Regional Amazònica IKIAM. Això cristal·litzarà en el desenvolupament de plans, programes i projectes de cooperació en les etapes de planificació, implementació i operació dʼaquesta universitat equatoriana.

Es preveu la creació de lʼObservatori Internacional del Medi Ambient i lʼÉsser Humà, que forma part del Sistema de Ciència i Tecnologia dʼIKIAM, o el desenvolupament dels projectes curriculars de programes acadèmics que implementarà la Universitat Regional Amazònica IKIAM en àrees dʼinterès com ara Ciències de la Vida, Ciències de la Terra, Ciències Humanes i Econòmiques, Innovació i Emprenedoria.

La cooperació interinstitucional inclourà la transferència dʼinformació i experiència sobre programes docents i fitxes dʼassignatures de les carreres dʼinterès per a IKIAM i la seva posterior impartició, incloent-hi la possibilitat de desenvolupar algunes titulacions conjuntes IKIAM-UB.

En el conveni marc també es planteja facilitar la vinculació temporal de docents i investigadors de la plantilla de la Universitat de Barcelona, a través del programa Prometeu, a les tasques docents i de recerca dʼIKIAM; i fomentar estades postdoctorals de llarga durada de doctors titulats de la Universitat de Barcelona.

 
Conveni amb Yachay

Lʼacord estableix diverses línies dʼactuació. Dʼuna banda, preveu el disseny i la implementació de programes acadèmics i projectes de recerca científica, així com de programes dʼentrenament i tallers, per desenvolupar lʼeducació superior i la ciència. Aquests programes inclouen lʼintercanvi i la formació dʼestudiants i professionals (acadèmics i investigadors). En aquesta línia, es treballarà amb les diferents institucions dʼeducació superior i recerca públiques de lʼEquador per establir xarxes de recerca i cooperació a escala nacional i internacional en els camps de lʼeducació superior, la ciència, la tecnologia i la innovació.

Fernando Albericio, catedràtic de Química Orgànica de la UB, serà el nou rector de la recentment creada Universitat de Yachay, que constitueix lʼúnic hub del coneixement de lʼAmèrica Llatina.

 

Conveni amb UNAE

El Ministeri dʼEducació de lʼEquador, la Fundació Universidad.es i la Universitat de Barcelona, la Universitat Complutense de Madrid (UCM), la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i la Universitat Nacional dʼEducació a Distància (UNED) han subscrit un conveni per implementar a lʼEquador lʼedició pilot dels programes oficials de màster universitari relacionats amb formació del professorat dʼeducació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament dʼidiomes.

Aquests programes de màster estaran dirigits als docents que actualment imparteixen classe a lʼEquador en el sector públic del nivell de batxillerat. La primera edició es començarà a impartir el 30 de juny del 2014, i durarà un any acadèmic.

En el programa pilot es preveu una oferta inicial de 2.200 places entre les quatre universitats espanyoles.

 
Universitat dʼExcel·lència

Dʼaltra banda, lʼEquador ha concedit a la Universitat de Barcelona el reconeixement dʼUniversitat dʼExcel·lència, primera i única distinció dʼaquest tipus que rep una institució espanyola. El programa de beques Universitats dʼExcel·lència atorga finançament complet per a estudiants equatorians residents dins i fora del país que vulguin estudiar en una de les 175 millors universitats del món.

La Universitat de Barcelona passarà a formar part dʼaquesta llista, cosa que facilitarà lʼarribada dʼalumnes de lʼEquador a la UB, i es reforçarà així la presència de la institució catalana a Llatinoamèrica.