LʼEIM ofereix tallers a professors dʼanglès interessats a millorar la qualitat de les seves classes

Els tallers estan adreçats a professionals de l’ensenyament de la llengua anglesa.
Els tallers estan adreçats a professionals de l’ensenyament de la llengua anglesa.
Acadèmic
(04/02/2016)

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona impartirà tallers adreçats a professionals de lʼensenyament de la llengua anglesa. Amb el nom de Tallers ELT teacher development, aquests cursos estan oberts a tots els professors dʼanglès que estiguin interessats a millorar la qualitat de les seves classes. Es tracta de quatre sessions de caràcter presencial, que tenen una durada de quatre hores en horari de matí i tindran lloc a la seu de lʼEIM (Gran Via de les Corts Catalanes, 582), els dies 5 i 19 de febrer, i 4 i 16 de març. Les sessions es fan en anglès i català/castellà i els certificats que se nʼobtenen estan reconeguts pel Departament dʼEnsenyament.

Els tallers estan adreçats a professionals de l’ensenyament de la llengua anglesa.
Els tallers estan adreçats a professionals de l’ensenyament de la llengua anglesa.
Acadèmic
04/02/2016

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la Universitat de Barcelona impartirà tallers adreçats a professionals de lʼensenyament de la llengua anglesa. Amb el nom de Tallers ELT teacher development, aquests cursos estan oberts a tots els professors dʼanglès que estiguin interessats a millorar la qualitat de les seves classes. Es tracta de quatre sessions de caràcter presencial, que tenen una durada de quatre hores en horari de matí i tindran lloc a la seu de lʼEIM (Gran Via de les Corts Catalanes, 582), els dies 5 i 19 de febrer, i 4 i 16 de març. Les sessions es fan en anglès i català/castellà i els certificats que se nʼobtenen estan reconeguts pel Departament dʼEnsenyament.

En el primer dels cursos, Teaching academic writing skills, sʼhi abordaran els elements més rellevants de lʼescriptura acadèmica en anglès, dels quals nʼhaurien de tenir coneixement professors i alumnes de nivell avançat. Julie Foale, professora amb una àmplia experiència en aquest camp, impartirà aquest taller.


El 19 de febrer tindrà lloc el segon curs: Tasques d'expressió escrita per a proves de certificació. En el transcurs del taller, de caràcter eminentment pràctic, es presentaran les característiques principals que ha de tenir una tasca dʼexpressió escrita per poder-la considerar un bon exemple de bona pràctica, tant des del punt de vista de lʼelaborador com de lʼexaminand, dʼacord amb les directrius de lʼAssociació de Centres de Llengües en lʼEnsenyament Superior (ACLES).


El tercer curs que lʼEIM proposa és Short and sweet: using short films to promote creativity ans communication, que pretén demostrar que els curtmetratges es poden emprar a lʼaula com un bon recurs per promoure la creativitat i la comunicació oral i escrita. Tindrà lloc el 4 de març i lʼimpartirà Kieran Donaghy, expert en els usos pedagògics del cinema aplicats a lʼensenyament de lʼanglès.

El 16 de març es farà el darrer curs: Exploring the city: literature, history, geography, health, art and architecture in English. L'objectiu d'aquesta sessió és explorar l'oferta i discutir algunes idees per a lʼaprenentatge de lʼanglès fora de l'aula i en l'entorn urbà, afavorint no només mateixa participació dels estudiants, sinó també la participació de professors d'altres matèries.


Amb aquests tallers, lʼEscola dʼIdiomes Moderns vol obrir una via de comunicació amb els docents en llengües estrangeres, com una mostra més del seu compromís amb la garantia de qualitat de lʼensenyament en aquesta àrea.


Per a informació i  matrícula, entreu al web de lʼEIM.