LʼEIM ofereix cursos dʼestiu subvencionats per als estudiants UB que tenen una beca de mobilitat

L’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes en el cas dels alumnes que hagin fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros per a la resta.
L’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes en el cas dels alumnes que hagin fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros per a la resta.
Acadèmic
(20/06/2017)

L'alumnat que hagi obtingut una plaça de mobilitat internacional de la UB per al programa dʼintercanvi 2017-2018 pot completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d'acollida a través de l'accés subvencionat per l'Oficina de Mobilitat i Projectes Internacionals (OMPI) als cursos dʼestiu de l'Escola dʼIdiomes Moderns (EIM). Enguany, el nombre dʼalumnes de la Universitat de Barcelona que participa en un programa dʼintercanvi i es pot acollir a aquest servei és de gairebé 1.300 (400 dels quals ja han fet la prova dʼacreditació de nivell a lʼEIM). Sʼhan programat 47 cursos, de tres, quatre o cinc hores diàries, amb assistència de dilluns a divendres. Abans de lʼinici dels cursos, cal matricular-sʼhi presencialment a les seus de lʼEIM.

L’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes en el cas dels alumnes que hagin fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros per a la resta.
L’EIM ofereix un total de cinquanta hores d’idioma totalment gratuïtes en el cas dels alumnes que hagin fet la prova d’acreditació, i amb un cost de només 30 euros per a la resta.
Acadèmic
20/06/2017

L'alumnat que hagi obtingut una plaça de mobilitat internacional de la UB per al programa dʼintercanvi 2017-2018 pot completar la seva competència lingüística abans de traslladar-se a la universitat estrangera d'acollida a través de l'accés subvencionat per l'Oficina de Mobilitat i Projectes Internacionals (OMPI) als cursos dʼestiu de l'Escola dʼIdiomes Moderns (EIM). Enguany, el nombre dʼalumnes de la Universitat de Barcelona que participa en un programa dʼintercanvi i es pot acollir a aquest servei és de gairebé 1.300 (400 dels quals ja han fet la prova dʼacreditació de nivell a lʼEIM). Sʼhan programat 47 cursos, de tres, quatre o cinc hores diàries, amb assistència de dilluns a divendres. Abans de lʼinici dels cursos, cal matricular-sʼhi presencialment a les seus de lʼEIM.

Dins dʼaquest programa, lʼEIM ofereix un total de cinquanta hores dʼidioma totalment gratuïtes en el cas dels estudiants que hagin fet la prova dʼacreditació, i amb un cost de només 30 euros per a la resta. Lʼidioma del curs ha de ser el del país dʼacollida, o bé la llengua vehicular acadèmica del país on anirà a fer els estudis. El nivell dʼidioma dels curs es fixa en funció del nivell acreditat en sol·licitar la beca. Tot i això, en cas que lʼalumne hagi ampliat aquest nivell, lʼEIM posa a la seva disposició lʼassessorament dʼun coordinador, perquè es pugui ajustar perfectament al nivell real i aprofiti al màxim les hores de curs que rebrà. Si lʼalumne vol fer més de cinquanta hores,  sʼofereix la possibilitat de fer un curs intensiu de cent hores (la totalitat dʼun nivell europeu), aplicant la subvenció a les primeres cinquanta hores. 

En el cas de lʼanglès, com que és lʼidioma més estandarditzat, els cursos sʼhan dissenyat expressament per obtenir un correcte seguiment de les activitats acadèmiques i una adequada estada a lʼestranger, amb exemples i situacions comunes de la vida quotidiana. Però lʼoferta és molt àmplia: a més dels dʼanglès, hi ha cursos dʼalemany, francès, italià, finès, grec, hebreu, neerlandès, polonès, portuguès, rus i suec.

Més informació