Lʼarribada de refugiats ha rebaixat els preus de consum un 2,5 % a les zones dʼacollida del sud-est de Turquia

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha publicat l’informe Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa.
L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha publicat l’informe Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa.
Recerca
(12/05/2016)

LʼInstitut dʼEconomia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha publicat lʼinforme Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa, una nova edició del seu IEB Report en què analitza lʼimpacte econòmic de lʼarribada de refugiats que sʼestà vivint al continent des de lʼany 2011, amb lʼinici de la guerra de Síria. Lʼestudi inclou xifres sobre lʼimpacte en els preus de consum, sobre el mercat laboral, i sobre els efectes en el lloguer dʼhabitatges a les zones dʼacollida, en especial, a les ciutats del sud-est de Turquia.

L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha publicat l’informe Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa.
L’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha publicat l’informe Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa.
Recerca
12/05/2016

LʼInstitut dʼEconomia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona ha publicat lʼinforme Consideracions econòmiques sobre la crisi dels refugiats a Europa, una nova edició del seu IEB Report en què analitza lʼimpacte econòmic de lʼarribada de refugiats que sʼestà vivint al continent des de lʼany 2011, amb lʼinici de la guerra de Síria. Lʼestudi inclou xifres sobre lʼimpacte en els preus de consum, sobre el mercat laboral, i sobre els efectes en el lloguer dʼhabitatges a les zones dʼacollida, en especial, a les ciutats del sud-est de Turquia.

En un dels capítols de lʼinforme, Semih Tumen, investigador del Banc Central de Turquia, xifra en 1,2 milions el total de refugiats que es van registrar a Turquia en el període 2011-2014. A dia dʼavui, i sumant la població no registrada, el nombre creixeria fins als 2,7 milions. Lʼimpacte de lʼarribada dʼaquestes persones ha estat especialment visible a les ciutats del sud-est del país, com ara Kilis, Hatay, Gaziantep, Sanliurfa o Mardin, on els refugiats representen més del 10 % de la població i, en casos com el de Kilis, arriben fins al 38 %. Una de les conseqüències que assenyala el professor Tumen en el seu capítol és la baixada dels preus de consum. Sʼestima un efecte de caiguda del 2,5 % en lʼIPC en aquestes ciutats dʼacollida, tant en béns com en serveis.

Més informació en aquest enllaç.