L'ACUP presenta un Pla d'actuacions amb projectes per millorar el sistema universitari

Moment de la presentació als periodistes
Moment de la presentació als periodistes
(22/02/2011)

El rector de la UB i president de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), Dr. Dídac Ramírez, ha presentat avui a lʼEdifici Històric de la UB el Pla dʼactuació dʼaquesta entitat per al curs 2010-2011, del qual ha volgut destacar tres línies de treball: la defensa ferma de la universitat pública; una governança basada en la defensa de lʼautonomia universitària, en un finançament suficient i en la responsabilitat social; i la internacionalització de les universitats. Així mateix, el Dr. Ramírez ha fet un èmfasi especial en el paper dels estudiants i ha afirmat, en aquest sentit, que lʼalumne «no ha de ser vist com a client, sinó com a protagonista essencial en la construcció del futur de la societat i, evidentment, de la universitat».

Moment de la presentació als periodistes
Moment de la presentació als periodistes
22/02/2011

El rector de la UB i president de lʼAssociació Catalana dʼUniversitats Públiques (ACUP), Dr. Dídac Ramírez, ha presentat avui a lʼEdifici Històric de la UB el Pla dʼactuació dʼaquesta entitat per al curs 2010-2011, del qual ha volgut destacar tres línies de treball: la defensa ferma de la universitat pública; una governança basada en la defensa de lʼautonomia universitària, en un finançament suficient i en la responsabilitat social; i la internacionalització de les universitats. Així mateix, el Dr. Ramírez ha fet un èmfasi especial en el paper dels estudiants i ha afirmat, en aquest sentit, que lʼalumne «no ha de ser vist com a client, sinó com a protagonista essencial en la construcció del futur de la societat i, evidentment, de la universitat».

 

Pel que fa al finançament universitari, segons el Dr. Ramírez, «cal un model que asseguri la suficiència financera, atès que la competitivitat no és compatible amb la reducció de pressupostos». Considera, així mateix, que si el context econòmic fa inevitable les reduccions, cal procurar que siguin les mínimes possibles. En aquest sentit, ha remarcat: «En cap cas això pot significar la consolidació dʼuns pressupostos més baixos; una universitat de qualitat requereix un major finançament». Així mateix, el rector de la UB ha afirmat que que sʼimpulsarà la cultura interna de la responsabilitat en el si de les universitats.
 
El Pla dʼactuació de lʼACUP inclou dinou programes i projectes, entre els quals destaquen lʼestudi sobre lʼautonomia de les universitats; lʼestudi «Impactes de la Universitat de Catalunya en la societat»; el Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes, i el Programa territori, innovació i coneixement. Altres programes dʼinterès que formen part del Pla dʼactuació 2010-2011 són lʼestudi sobre responsabilitat social institucional de les universitats, i els programes Àfrica-Catalunya, RecerCaixa i  La Universitat dels Nens i les Nenes de Catalunya (UDN2.cat). Amb el Pla dʼactuació esmentat, lʼACUP pretén orientar la millora de la construcció universitària, enfortir el sistema universitari públic i reforçar la col·laboració de les universitats amb les institucions i amb els governs i amb el teixit social i econòmic del país.
 
El president de lʼACUP, juntament amb el secretari executiu dʼaquesta entitat, Josep M. Vilalta, també ha donat a conèixer la Memòria dʼactivitats de lʼACUP 2008-2010. Cal remarcar que és la primera vegada que sʼelabora un document similar des que es va fundar lʼAssociació, lʼany 2002.
 
En el mateix acte sʼha presentat la nova Junta de lʼACUP per a lʼany 2011, constituïda per Dídac Ramírez, rector de la Universitat de Barcelona, com a president; Xavier Grau, rector de la Universitat Rovira i Virgili, com a vicepresident; Núria Basi, presidenta del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, com a vicepresidenta segona; Alicia Granados, presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, com a vicepresidenta tercera, i Imma Tubella, rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, com a secretària.
 
LʼACUP és una associació formada per les vuit universitats públiques de Catalunya que té la missió de donar suport al treball de les universitats que en són membres i unir esforços perquè puguin compartir coneixements i bona pràctica. Per això, també reivindica un sector dʼeducació superior pròsper i divers que proporcioni avantatges per a tothom. LʼACUP impulsa activitats que contribueixen al desenvolupament social, cultural i econòmic de Catalunya. És prioritari potenciar la formació i recerca universitàries de qualitat, que permetin avançar amb fermesa en la construcció dʼuna societat basada en el coneixement. LʼACUP concentra les seves activitats en cinc àmbits generals dʼactuació, que són els següents: lʼestratègia i les relacions institucionals; les relacions internacionals; lʼobservatori i els estudis; la gestió universitària, i la vinculació universitat-societat.
 
Per a més informació, consulteu aquest enllaç