La victimització de les persones grans centra la VII Jornada de Victimologia

La VII Jornada de Victimologia posarà en relleu les principals necessitats de les persones grans respecte a les diverses formes de victimització que els poden afectar.
La VII Jornada de Victimologia posarà en relleu les principals necessitats de les persones grans respecte a les diverses formes de victimització que els poden afectar.
Recerca
(04/05/2016)

Sota el títol «La victimització de la gent gran», la VII Jornada de Victimologia posarà en relleu les principals necessitats de les persones grans respecte a les diverses formes de victimització que els poden afectar, com ara el maltractament, lʼabandó o la descurança en lʼàmbit familiar o institucional. La trobada tindrà lloc el dijous 5 de maig, de 9 a 14 h, a la sala dʼactes del Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), i el presentaran la secretària acadèmica de la Facultat de Psicologia, Maria Palacín, i Gabriel Capilla, director del CEJFE.

La VII Jornada de Victimologia posarà en relleu les principals necessitats de les persones grans respecte a les diverses formes de victimització que els poden afectar.
La VII Jornada de Victimologia posarà en relleu les principals necessitats de les persones grans respecte a les diverses formes de victimització que els poden afectar.
Recerca
04/05/2016

Sota el títol «La victimització de la gent gran», la VII Jornada de Victimologia posarà en relleu les principals necessitats de les persones grans respecte a les diverses formes de victimització que els poden afectar, com ara el maltractament, lʼabandó o la descurança en lʼàmbit familiar o institucional. La trobada tindrà lloc el dijous 5 de maig, de 9 a 14 h, a la sala dʼactes del Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), i el presentaran la secretària acadèmica de la Facultat de Psicologia, Maria Palacín, i Gabriel Capilla, director del CEJFE.

La jornada començarà amb la ponència «Victimització des dʼuna perspectiva victimològica», a càrrec de la Dra. Isabel Iborra Marmolejo, professora de Psicologia a la Universitat Catòlica de València. Després, tindrà lloc una taula de recerca en què es debatrà al voltant de tres eixos temàtics: les enquestes de victimització i altres fonts dʼinformació sobre la victimització de les persones grans; els instruments de detecció del maltractament a aquestes persones, ja sigui des de lʼàmbit comunitari o lʼinstitucional, i la protecció dʼaquest col·lectiu per part del sistema pensa.


Finalment, es farà una taula rodona en què sʼexposaran diverses experiències de prevenció i intervenció. Hi participaran David Agustí, responsable de lʼOficina de la Gent Gran Activa, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies; Remei Soriano, fiscal en cap de la Fiscalia de lʼÀrea de Terrassa, i Jordi Muñoz, advocat i president de lʼAssociació per a la Recerca del Maltractament a les Persones Grans (EIMA).


Aquesta activitat està organitzada pel Grup de Recerca de Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA) del Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la UB i el Centre dʼEstudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia de la Generalitat, en col·laboració amb la Societat Catalana de Victimologia i la Fundació Vicki Bernadet.

En trobareu més informació al programa complet.

Edicions anteriors

El 2010, la jornada titulada «Victimologia del desenvolupament: recerca, intervenció i protecció jurídica dels menors dʼedat» va encetar aquestes reunions anuals sobre victimologia. En aquella edició hi va participar lʼexpert David Finkelhor, entre dʼaltres, i sʼhi van analitzar les darreres recerques en lʼàmbit de la victimització infantil, en concret sobre els efectes del càstig corporal, lʼabús sexual infantil i la polivictimització.

Un any més tard, la segona jornada va reunir experts de reconegut prestigi, com ara Enrique Baca i Stefan Vanistendael, que van exposar les darreres recerques dutes a terme en el desenvolupament de la resiliència i els factors de protecció de víctimes. La tercera edició va dirigir lʼatenció cap a un dels col·lectius amb un risc de victimització més alt: el de persones amb discapacitat psíquica o amb malalties mentals. I la quarta es va centrar en un col·lectiu de risc com són les persones que exerceixen la prostitució. Lʼedició del 2014, «Victimització infantojuvenil: lʼefecte protector de les estructures socials», va centrar el focus dʼatenció en les múltiples experiències de violència que pateixen infants i joves, vinculades a contextos molt diversos.

Finalment, lʼany passat, la jornada es va centrar en les «Víctimes (in)visibles», amb lʼobjectiu de fer visible la realitat de dos grups de víctimes molt poc estudiats a lʼEstat espanyol: els afectats per institucions religioses i per delictes dʼodi.