La Universitat de lʼExperiència tanca el curs acadèmic i obre el període de preinscripció per al curs vinent

L’oferta de la Universitat de l’Experiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior.
L’oferta de la Universitat de l’Experiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior.
Acadèmic
(30/06/2014)

El dijous 3 de juliol, a les 12 h, el Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB acollirà la clausura del curs 2013-2014 de la Universitat de lʼExperiència. Presidirà lʼacte el rector,  Dídac Ramírez, i hi intervindran la comissionada per a Desenvolupament Social i Envelliment, Misericòrdia Garcia; els professors Adolfo Sotelo, del Departament de Filologia Hispànica, i Joan M. Nolla, del Departament de Ciències Clíniques; M. Assumpció Roset, comissionada per a la Gent Gran de lʼAjuntament de Barcelona, i un estudiant de cada programa formatiu, en representació de tot lʼalumnat. Durant lʼacte, es lliuraran als estudiants els certificats dels estudis cursats en lʼedició 2013-2014.

L’oferta de la Universitat de l’Experiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior.
L’oferta de la Universitat de l’Experiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior.
Acadèmic
30/06/2014

El dijous 3 de juliol, a les 12 h, el Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB acollirà la clausura del curs 2013-2014 de la Universitat de lʼExperiència. Presidirà lʼacte el rector,  Dídac Ramírez, i hi intervindran la comissionada per a Desenvolupament Social i Envelliment, Misericòrdia Garcia; els professors Adolfo Sotelo, del Departament de Filologia Hispànica, i Joan M. Nolla, del Departament de Ciències Clíniques; M. Assumpció Roset, comissionada per a la Gent Gran de lʼAjuntament de Barcelona, i un estudiant de cada programa formatiu, en representació de tot lʼalumnat. Durant lʼacte, es lliuraran als estudiants els certificats dels estudis cursats en lʼedició 2013-2014.

La clausura coincideix amb el període de preinscripció per al curs vinent, que estarà obert del 30 de juny al 4 de juliol. La matrícula es formalitzarà a partir del 7 de juliol.

La Universitat de lʼExperiència té el suport de lʼAjuntament de Barcelona, que, mitjançant la signatura dʼun conveni, col·labora econòmicament en la difusió dels programes formatius.

 

Programes formatius per al curs 2014-2015

Lʼoferta de la Universitat de lʼExperiència, adreçada a persones de més de cinquanta-cinc anys, a les quals no es demana tenir cap requisit formatiu previ, inclou una sèrie de programes universitaris que proporcionen una formació aprofundida, innovadora i complementària a la formació superior. El model de formació és mixt i, en molts dels programes, els estudiants grans comparteixen aules amb els estudiants de grau. La durada dels programes és dʼun o dos cursos amb possibilitat dʼampliació a un tercer, i la docència la imparteixen professors de la UB.

Alimentació i Gastronomia: Sʼofereix una visió integrada i alhora transversal del món de lʼalimentació i la gastronomia, amb continguts multidisciplinaris dels diferents àmbits de les ciències dels aliments. Sʼinclouen assignatures per conèixer els aliments en tots els seus vessants: composició, propietats, valor nutritiu i seguretat alimentària, sense oblidar la part sensorial (color, olor, sabor dels aliments) que connecta lʼalimentació amb la gastronomia.

Astronomia i Meteorologia: Aquest ensenyament té com a objectiu principal, dʼuna banda, donar a conèixer lʼUnivers i els diversos elements que el componen (galàxies, estrelles, planetes, matèria fosca, energia fosca, etc.), així com les tècniques observacionals que sʼutilitzen per comprendreʼl. Dʼaltra banda, també es pretén transmetre uns coneixements generals però rigorosos de meteorologia. El curs es complementarà amb observacions del Sol, la Lluna i els planetes (en la part dʼastronomia), i amb la visita a lʼestació de radiosondatge (en la part de meteorologia).

Biblioteques i Arxius en lʼEra Digital: Aquest ensenyament és una introducció a la història del llibre, emmarcada en el coneixement i ús dʼarxius i biblioteques, dʼInternet i de les xarxes socials. A més, vol formar lʼalumnat perquè sigui capaç de fer servir, gestionar i conservar documents de tipologia diversa, que es poden presentar tant en suport tradicional com electrònic.

LʼÉsser Humà enfront de la Biodiversitat: Aquest curs pretén donar una visió dels factors evolutius que han determinat la biodiversitat actual, els seus patrons en el temps i lʼespai, i la influència que exerceix lʼésser humà sobre la biodiversitat.

Filosofia: La Facultat de Filosofia ofereix la possibilitat de reflexionar al voltant dels temes més rellevants de la nostra cultura mitjançant les filosofies i els filòsofs més representatius.

Història de lʼArt: Aquest ensenyament dóna a conèixer els fonaments bàsics de la història de lʼart (tipologies, temes, metodologies, tècniques, etc.), que permetran a lʼalumnat llegir i contextualitzar una obra dʼart des de les cultures de lʼantiguitat fins a les darreres manifestacions artístiques del món contemporani, especialment en referència a lʼart català.

Història, Societat i Territori: Pretén proporcionar coneixements per comprendre la transformació de les societats humanes, des del passat fins al present, a partir dels coneixements pluridisciplinaris generats per la història, lʼarqueologia, lʼantropologia i la geografia.

Llengües i Literatures: Aquest ensenyament ofereix una formació bàsica en comunicació, llenguatge i, especialment, en les literatures clàssiques, europees, espanyola i catalana.

Pedagogia pel Canvi. Aprendre per Viure i Viure per Aprendre: Té com a objectiu principal aportar elements de reflexió per entendre i millorar el paper de lʼeducació en la societat. Així, permet a lʼalumnat tenir una visió global del fet educatiu i de les relacions entre educació i societat, que pot aplicar a la vida quotidiana i a les relacions familiars i socials.

Psicologia: Curs per donar a conèixer els continguts bàsics de la psicologia —individual i social— amb la finalitat que lʼalumnat sàpiga com pensen i actuen les persones, i conegui les principals patologies i trastorns, així com el diagnòstic i tractament.

Salut i Benestar: Aquest ensenyament ofereix una comprensió bàsica de lʼestructura, la funció i el comportament normal dels éssers humans, i les causes i les manifestacions generals dels estats de malaltia. Així mateix, ofereix una formació bàsica en lʼàmbit de la salut, la prevenció i el foment dʼhàbits saludables.