La Universitat de lʼExperiència inaugura el curs amb un nou rècord dʼalumnes matriculats

Un total de 1.301 alumnes s’han matriculat enguany a la Universitat de l’Experiència.
Un total de 1.301 alumnes s’han matriculat enguany a la Universitat de l’Experiència.
Acadèmic
(11/10/2017)

Aquest matí la Universitat de lʼExperiència (UdE) de la Universitat de Barcelona ha inaugurat el curs 2017-2018. I ho ha fet amb un nou rècord dʼalumnes: un total de 1.301 persones matriculades (52 més que el curs passat) passaran enguany per les seves aules. Aquesta xifra ratifica el creixement constant que ha registrat aquesta formació des que va començar ara fa set anys.

Un total de 1.301 alumnes s’han matriculat enguany a la Universitat de l’Experiència.
Un total de 1.301 alumnes s’han matriculat enguany a la Universitat de l’Experiència.
Acadèmic
11/10/2017

Aquest matí la Universitat de lʼExperiència (UdE) de la Universitat de Barcelona ha inaugurat el curs 2017-2018. I ho ha fet amb un nou rècord dʼalumnes: un total de 1.301 persones matriculades (52 més que el curs passat) passaran enguany per les seves aules. Aquesta xifra ratifica el creixement constant que ha registrat aquesta formació des que va començar ara fa set anys.

Lʼacte dʼinauguració ha tingut lloc a l'Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història, i lʼha presidit la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta. La catedràtica del Departament de Nutrició, Ciències de lʼAlimentació i Gastronomia M. Carme Vidal, que és també la coordinadora del Programa dʼAlimentació i Gastronomia de la UdE, ha impartit la conferència inaugural, titulada «Riscos mediàtics de seguretat alimentària: percepció i realitat».

Àmplia oferta formativa

El grau de fidelització dels estudiants de la UdE supera el 60 %. «És a dir, que més de la meitat dels alumnes que finalitzen un programa formatiu a la UdE, es matriculen en un altre», destaca la responsable de la UdE, Susanna Vendrell.

Bona part dʼaquest èxit es troba en la diversitat i pluridisciplinarietat dʼensenyaments que sʼofereixen. Enguany, lʼoferta de la UdE inclou dotze programes formatius tant de lʼàmbit de les humanitats ―Filosofia; Biblioteques i Arxius en lʼEra Digital; Belles Arts; Història de lʼArt; Llengües i Literatures, i Història, Societat i Territori―, com dʼaltres que tenen una vessant més científica ―Psicologia; Ciències de la Salut; Alimentació i Gastronomia; Benestar Personal i Social; Biologia: Home i Biodiversitat, i Astronomia i Meteorologia. Els programes ofereixen una formació dʼalt nivell i segueixen un model mixt en què els estudiants grans comparteixen aula amb els estudiants de grau en algunes assignatures. La durada és dʼun a dos cursos, i la docència la imparteixen professors de la mateixa Universitat.

Cal destacar que, per tercer any, hi ha dos programes que doblen lʼoferta i que sʼimpartiran simultàniament a Barcelona i a Badalona, al Centre Cultural El Carme: Filosofia i Història de lʼArt. Així mateix, es constata que en alguns casos lʼoferta ha quedat clarament curta per a la demanda. És el cas, per exemple, del programa Història, Societat i Territori, que oferia 50 places i ha tingut més de 300 preinscripcions.

Perfil de lʼalumnat

Lʼalumnat de la UdE (695 de primer curs i 606 alumnes de segon curs i de curs dʼampliació) és majoritàriament femení: un 63,8 % dels alumnes són dones, i un 69,6 % dels matriculats tenen entre seixanta i setanta anys. Un 65 % està jubilat o prejubilat i, tot i que no es demana tenir cap requisit formatiu previ, un 72,8 % de lʼalumnat té estudis universitaris.

En finalitzar el curs passat, es va fer una enquesta de satisfacció, en què van participar els alumnes que havien acabat el programa dʼestudis. En termes globals, els resultats posen de manifest, per exemple, que el grau de satisfacció és molt bo, especialment pel que fa als continguts desenvolupats en el programa, la relació entre els companys i la tasca docent del professorat. A més, lʼenquesta posa en relleu que els alumnes assisteixen molt regularment a classe ―lʼassistència mitjana supera el 80 % del total de classes―, i que el motiu principal que els impulsen a matricular-se és conèixer la matèria.

La UdE té el patrocini de la Fundació Agrupació, i el suport de lʼAjuntament de Barcelona, que, mitjançant la signatura dʼun conveni que es va renovant cada any, col·labora econòmicament en la difusió dels programes formatius i allotja un portal amb tota la informació de la UdE en el seu web.