La Universitat de Barcelona tira endavant un pressupost marcat pel descens del finançament de la Generalitat de Catalunya

 
 
Institucional
(14/06/2017)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha validat avui, amb un vot en contra, el pressupost de lʼany 2017, que és de 371,68 milions dʼeuros, molt similar al del 2016, que era de 371,69 milions dʼeuros. Els comptes mantenen lʼequilibri pressupostari que ha mantingut la Universitat els darrers anys. Ara, el Consell Social l'haurà de ratificar definitivament el proper 21 de juny.

 
 
Institucional
14/06/2017

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha validat avui, amb un vot en contra, el pressupost de lʼany 2017, que és de 371,68 milions dʼeuros, molt similar al del 2016, que era de 371,69 milions dʼeuros. Els comptes mantenen lʼequilibri pressupostari que ha mantingut la Universitat els darrers anys. Ara, el Consell Social l'haurà de ratificar definitivament el proper 21 de juny.

Pel que fa a la partida dʼingressos, el finançament de la Generalitat de Catalunya, que en el pressupost del 2017 és de 212,11 milions dʼeuros, ha disminuït un 0,4 % respecte al del 2016, que era de 212,98, i ja representa només un 57 % dels ingressos de la UB. Dins dʼaquesta partida, els ingressos finalistes són els que signifiquen un augment més gran respecte al pressupost del 2016, d'un 6,4%.

Les despeses en els comptes del 2017 sʼequilibren als ingressos i representen 371,68 milions dʼeuros. En aquest terreny, les despeses amb finançament finalista és la partida que més ha augmentat, amb un increment del 6,4 %. Les despeses relatives al personal continuen sent les més elevades dins de la partida de despeses, amb una quantitat de 250,97 milions dʼeuros, cosa que significa que només amb el finançament públic no es cobreix el capítol 1 del pressupost.

El vicerector dʼEconomia de la Universitat de Barcelona, Oriol Escardíbul, ha explicat que aquests pressupostos, aprovats al mes de juny com a conseqüència de les eleccions al Rectorat que van tenir lloc a finals del 2016, han estat condicionats per la pèrdua de finançament per part de la Generalitat de Catalunya, les dificultats amb el capítol 1, corresponent a personal, i la inversió en lʼampliació de la Facultat de Dret. Aquest any, sʼassumirà un cost de 8,8 milions dʼeuros dels 41,6 que representarà en total el nou edifici de Dret, que es pagarà en els propers deu anys. Escardíbul també ha apuntat que en la configuració dels comptes hi ha hagut molt poc marge dʼactuació i que sʼhan mantingut negociacions amb la Generalitat de Catalunya per obtenir més recursos. El vicerector ha apuntat de manera crítica que «lʼautonomia universitària són 7 milions dʼeuros (corresponents a polítiques) dels 372 en total, xifra que la fa pràcticament inexistent».

Suport al comunicat de la CRUE i a la candidatura de Barcelona com a seu de lʼAgència Europea del Medicament

A iniciativa del rector Joan Elias, el Consell de Govern ha donat suport al comunicat que va fer públic ahir la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que insta els partits polítics i el Ministeri dʼEducació, Cultura i Esport a eliminar la taxa de reposició i a prendre mesures per estabilitzar el treball temporal i la millora de la promoció interna dels col·lectius de personal dʼadministració i serveis i de personal docent i investigador.

D'altra banda, lʼòrgan també sʼha mostrat favorable a donar suport a la candidatura de Barcelona com a seu de lʼAgència Europea del Medicament.

Durant el seu informe, el rector de la UB ha reivindicat la unió de forces entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, ja reflectida en la roda de premsa que van fer els tres rectors a finals de maig. Elias ha afirmat que la Universitat de Barcelona denunciarà constantment el greuge comparatiu de la UB dins del sistema universitari català.

Elias també ha destacat la gran significació política que va tenir lʼacte en què la UB va cedir les mostres genètiques del Banc dʼADN de víctimes de la Guerra Civil a la Generalitat de Catalunya.