La Universitat de Barcelona, primera de lʼEstat i una de les 150 millors del món en el rànquing de Leiden 2017

La Universitat de Barcelona és l’única de l’Estat que destaca entre les 150 millors universitats del món en indicadors d’impacte científic.
La Universitat de Barcelona és l’única de l’Estat que destaca entre les 150 millors universitats del món en indicadors d’impacte científic.
Institucional
(24/05/2017)

La Universitat de Barcelona és una de les 150 millors universitats del món i líder a lʼEstat en lʼedició 2017 del rànquing de Leiden, una classificació internacional que avalua el rendiment científic i el grau de col·laboració de més de 900 universitats del món. Per això, sʼha tingut en compte un ampli conjunt dʼindicadors bibliomètrics en publicacions indexades a les bases de dades del Web of Science de Thomson Reuters durant el període 2012-2015.

 

La Universitat de Barcelona és l’única de l’Estat que destaca entre les 150 millors universitats del món en indicadors d’impacte científic.
La Universitat de Barcelona és l’única de l’Estat que destaca entre les 150 millors universitats del món en indicadors d’impacte científic.
Institucional
24/05/2017

La Universitat de Barcelona és una de les 150 millors universitats del món i líder a lʼEstat en lʼedició 2017 del rànquing de Leiden, una classificació internacional que avalua el rendiment científic i el grau de col·laboració de més de 900 universitats del món. Per això, sʼha tingut en compte un ampli conjunt dʼindicadors bibliomètrics en publicacions indexades a les bases de dades del Web of Science de Thomson Reuters durant el període 2012-2015.

 

En aquest rànquing internacional —elaborat pel Centre dʼEstudis de Ciència i Tecnologia (CWTS) de la Universitat de Leiden (Països Baixos)—, les institucions amb més productivitat científica al món són la Universitat de Harvard (Estats Units), la Universitat de Toronto (Canadà), la Universitat de Zhejiang (Hangzhou), la Universitat de Michigan (Estats Units) i la Universitat Jiao Tong de Xangai (Xina).

La UB, entre les 150 millors universitats del món en impacte científic

En indicadors dʼimpacte científic, la Universitat de Barcelona és una de les 150 millors universitats del món en nombre de publicacions (number of publications, P), i ocupa el lloc 132, amb 6.079 punts, dʼacord amb el mètode de comptatge fraccionat. En lʼàmbit europeu, assoleix el lloc 36 en una classificació que encapçala la Universitat dʼOxford (Regne Unit). Les altres institucions més ben situades en el rànquing internacional a lʼEstat són la Universitat Autònoma de Barcelona (176), la Universitat Complutense de Madrid (179), la Universitat de Granada (234) i la Universitat de València (249). La Universitat de Barcelona també es manté líder a lʼEstat en els indicadors P(top 1 %), P(top 10 %) i P(top 50 %), que es corresponen, respectivament, amb la proporció de publicacions científiques incloses en lʼ1 %, el 10 % i el 50 % dels treballs més citats al món.

Per àrees de coneixement, la UB és la primera institució al país en nombre total de publicacions en Ciències de la Salut i Biomèdiques (2.713), Ciències de la Terra i de la Vida (1.049) i en Ciències Socials i Humanitats (553).

La Universitat de Barcelona també és la universitat estatal més ben posicionada al país i a Europa en indicadors bibliomètrics sobre el grau de col·laboració amb altres institucions i països. En aquests indicadors bibliomètrics —P(collab) i P(int collab)—, la UB és capdavantera a Espanya en les disciplines de Ciències de la Salut i Biomèdiques i Ciències de la Terra i de la Vida.


Més informació