La Universitat de Barcelona posa en marxa un curs dʼaccés a la universitat per a estudiants sirians

Imatge de la reunió d’acollida als estudiants nouvinguts amb la vicerectora d’Administració i Organització de la UB, Carme Panchón, i altres responsables i col·laboradors del programa.
Imatge de la reunió d’acollida als estudiants nouvinguts amb la vicerectora d’Administració i Organització de la UB, Carme Panchón, i altres responsables i col·laboradors del programa.
Institucional
(20/09/2016)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, organitza un curs preparatori dʼaccés a la universitat adreçat a estudiants sirians. Lʼalumnat estarà format per quinze persones —nou homes i sis dones— dʼedats compreses majoritàriament entre 18 i 24 anys, procedents de diferents indrets de Síria. Lʼobjectiu és facilitar-los el trànsit des de lʼensenyament secundari fins als estudis universitaris de grau, com a única possibilitat per a aquestes persones de continuar la seva trajectòria acadèmica. La iniciativa, pionera a lʼEstat espanyol, té el suport de lʼAjuntament de Barcelona, i sʼemmarca dins del programa UB de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte, que es va engegar el setembre del 2015.

Imatge de la reunió d’acollida als estudiants nouvinguts amb la vicerectora d’Administració i Organització de la UB, Carme Panchón, i altres responsables i col·laboradors del programa.
Imatge de la reunió d’acollida als estudiants nouvinguts amb la vicerectora d’Administració i Organització de la UB, Carme Panchón, i altres responsables i col·laboradors del programa.
Institucional
20/09/2016

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, organitza un curs preparatori dʼaccés a la universitat adreçat a estudiants sirians. Lʼalumnat estarà format per quinze persones —nou homes i sis dones— dʼedats compreses majoritàriament entre 18 i 24 anys, procedents de diferents indrets de Síria. Lʼobjectiu és facilitar-los el trànsit des de lʼensenyament secundari fins als estudis universitaris de grau, com a única possibilitat per a aquestes persones de continuar la seva trajectòria acadèmica. La iniciativa, pionera a lʼEstat espanyol, té el suport de lʼAjuntament de Barcelona, i sʼemmarca dins del programa UB de suport a les persones refugiades i provinents de zones en conflicte, que es va engegar el setembre del 2015.

La formació, que es durà a terme en diferents facultats de la Universitat, sʼiniciarà el 3 dʼoctubre i sʼallargarà fins al juny del 2017. El curs, de 300 hores, que té caràcter oficial com a curs dʼextensió universitària, constarà de tres parts: una primera dʼaprenentatge intensiu de català i castellà alhora; una segona dʼanivellament de coneixements dels alumnes amb els del batxillerat dʼaquí, i una tercera de formació en drets humans i resolució de conflictes. El curs està dirigit per David Bondia, professor de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i president de lʼInstitut de Drets Humans de Catalunya, i sʼemmarca en la resposta de la UB al desafiament ètic i moral que ha suposat per a Europa, des de lʼestiu del 2015, la crisi dels refugiats, bo i continuant la trajectòria de compromís i solidaritat de la Universitat. Els Serveis Lingüístics i lʼÀrea de Formació Complementària de la UB també col·laboren en el curs.

«Lʼorganització dʼaquest curs té la voluntat de demostrar que és possible per a tothom fer alguna cosa, assumir una part de responsabilitat en la gestió i la solució dʼaquesta situació», explica Xavier López, director de Solidaritat UB. I continua: «No es tracta només dʼacollir persones que han fugit del seu país i han arribat fins al nostre, sinó que el que sʼha fet és identificar persones i col·lectius en situació de major vulnerabilitat». Es refereix, concretament, a joves que han finalitzat lʼensenyament secundari i als quals els resulta pràcticament impossible iniciar els estudis universitaris a Síria, però tampoc poden continuar la seva formació a lʼexterior, pel fet de no poder convalidar cap formació universitària. Lʼobjectiu del projecte, doncs, és que aquests joves continuïn la seva formació en lʼhoritzó de desenvolupar el seu projecte de vida autònom «i, tant de bo, de retorn a un país, Síria, democràtic i en pau».

El curs està cofinançat per la Universitat de Barcelona i lʼAjuntament de Barcelona. López explica que lʼorganització del curs, lʼarribada dʼaquestes persones i la seva acollida ha estat un procés llarg i laboriós, però no sʼatura aquí. «Valdria la pena ampliar lʼexperiència amb més persones, amb altres universitats i, per tant, amb més recursos. Un objectiu bastant immediat seria ampliar la capacitat del curs i permetre-hi també la incorporació de joves provinents de zones en conflicte que ja es trobin aquí», afirma. En aquest sentit, la Universitat de Barcelona ja participa en dos projectes europeus en xarxa amb altres universitats europees i dels països limítrofs amb Síria.