La Universitat de Barcelona millora posicions en dos importants rànquings internacionals

 
 
Recerca
(17/10/2017)

La Universitat de Barcelona continua progressant i consolidant-se com la millor universitat de lʼEstat espanyol en els principals rànquings científics internacionals. En la nova edició del Center for World University Rankings (CWUR), la Universitat de Barcelona puja fins a la posició 103, i guanya dinou posicions respecte a lʼany 2016. Lʼascens és degut a la millora en indicadors com les publicacions, les citacions, la influència de la recerca i lʼimpacte internacional. En lʼàmbit de la producció científica es classifica en la posició 50 del món, mentre que se situa en els llocs 51, 89 i 92 en impacte internacional, citacions i influència, respectivament.

 
 
Recerca
17/10/2017

La Universitat de Barcelona continua progressant i consolidant-se com la millor universitat de lʼEstat espanyol en els principals rànquings científics internacionals. En la nova edició del Center for World University Rankings (CWUR), la Universitat de Barcelona puja fins a la posició 103, i guanya dinou posicions respecte a lʼany 2016. Lʼascens és degut a la millora en indicadors com les publicacions, les citacions, la influència de la recerca i lʼimpacte internacional. En lʼàmbit de la producció científica es classifica en la posició 50 del món, mentre que se situa en els llocs 51, 89 i 92 en impacte internacional, citacions i influència, respectivament.

Aquest rànquing també té en compte altres indicadors com la qualitat de lʼensenyament —mesurada pel nombre dʼantics estudiants que han guanyat premis internacionals o reconeixements—; lʼocupabilitat dels exalumnes, és a dir, el nombre dʼexalumnes que són alts directius en grans empreses internacionals; o la qualitat de les facultats, que es mesura segons el nombre dʼacadèmics que han guanyat premis internacionals o les patents atorgades.
 

A escala internacional, la classificació la lideren les universitats americanes. Dins del top 10 es classifiquen vuit centres dels Estats Units, encapçalats per Harvard, Stanford i lʼInstitut de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Cambridge, en la quarta posició, i Oxford, en la cinquena, són lʼexcepció. La Universitat Autònoma de Barcelona, en el lloc 229, i la Complutense de Madrid, en el 230, completen les tres primeres posicions estatals juntament amb la UB.
El rànquing CWUR ordena mil institucions de tot el món dʼentre les aproximadament 25.000 universitats que existeixen.
Bons resultats en el National Taiwan University Ranking
 

La Universitat de Barcelona també millora en el National Taiwan University Ranking (NTU) i es torna a situar entre les 100 millors universitats del món, concretament en la posició 64 (cinc posicions més que el 2016) a escala mundial, i en la 18 a escala europea. Les universitats de Harvard, Johns Hopkins, Stanford, Toronto i Oxford dominen aquest rànquing. A lʼEstat, la Universitat Autònoma de Barcelona es classifica en el lloc 178 i la Universitat de València, en el 232.
 

Fa uns mesos lʼNTU va donar a conèixer la classificació per àrees i disciplines. La Universitat de Barcelona és una de les 50 millors institucions del món en lʼàrea de Medicina Clínica (38) i apareix en el top 100 en Ciències de la Vida (66) i Agricultura (70). Per disciplines, és la institució capdavantera a lʼEstat en Farmacologia i Toxicologia (39), Ciències Agrícoles (58), Química (88), Ecologia i Medi Ambient (78), i en Ciències de les Plantes i els Animals (77).
El National Taiwan University Ranking, també anomenat Performance Ranking of Scientific Papers, és una continuació del rànquing elaborat pel Consell per a lʼAvaluació i Acreditació de lʼEducació Superior de Taiwan (HEEACT), i és un dels primers rànquings internacionals que van optar per calcular posicionaments a partir dʼun conjunt dʼindicadors obtinguts exclusivament de la producció científica indexada.