La Universitat de Barcelona lidera un projecte per ensenyar persones sordes a escriure i llegir en català

Fa tres dècades que Fernández Viader dedica la seva tasca investigadora al col·lectiu de persones sordes i sordcegues.
Fa tres dècades que Fernández Viader dedica la seva tasca investigadora al col·lectiu de persones sordes i sordcegues.
Acadèmic
(12/09/2016)

El Grup de Recerca Desenvolupament, Ensenyament i Aprenentatge de Persones Sordes i Sordcegues i Llengües de Signes (APRELS) de la Universitat de Barcelona lidera el projecte europeu DEAFLI, que té lʼobjectiu dʼalfabetitzar les persones sordes en la llengua escrita dels països participants (català, alemany, italià o anglès). A més de la Universitat de Barcelona, també participen en el projecte la Universitat de Klagenfurt (Àustria), el Centre de Recerca de Sordesa, Cognició i Llenguatge (DCAL) de la University College de Londres (Regne Unit), i lʼInstitut de Sords de Torí (Itàlia). Lʼalfabetització es fa mitjançant cursos que sʼestructuren en quinze sessions de dues hores, adreçades a grups dʼentre cinc i vuit alumnes, i que en el cas del català es duen a terme a la Llar de Sords de Badalona.

Fa tres dècades que Fernández Viader dedica la seva tasca investigadora al col·lectiu de persones sordes i sordcegues.
Fa tres dècades que Fernández Viader dedica la seva tasca investigadora al col·lectiu de persones sordes i sordcegues.
Acadèmic
12/09/2016

El Grup de Recerca Desenvolupament, Ensenyament i Aprenentatge de Persones Sordes i Sordcegues i Llengües de Signes (APRELS) de la Universitat de Barcelona lidera el projecte europeu DEAFLI, que té lʼobjectiu dʼalfabetitzar les persones sordes en la llengua escrita dels països participants (català, alemany, italià o anglès). A més de la Universitat de Barcelona, també participen en el projecte la Universitat de Klagenfurt (Àustria), el Centre de Recerca de Sordesa, Cognició i Llenguatge (DCAL) de la University College de Londres (Regne Unit), i lʼInstitut de Sords de Torí (Itàlia). Lʼalfabetització es fa mitjançant cursos que sʼestructuren en quinze sessions de dues hores, adreçades a grups dʼentre cinc i vuit alumnes, i que en el cas del català es duen a terme a la Llar de Sords de Badalona.

Els propers 12 i 13 de setembre, els socis europeus del projecte DEAFLI, encapçalats per Maria Pilar Fernández Viader, catedràtica del Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de lʼEducació de la Universitat de Barcelona, es reuniran al campus de Mundet per fer una valoració conjunta del projecte als diferents països, posar en relleu els resultats obtinguts i perfilar els objectius fixats fins al desembre del 2016, que és quan finalitza el projecte. A més, els assistents rebran formació de lʼadministrador del web del projecte per aprendre a implementar i publicar tots els continguts del curs al web, ja que es preveu donar continuïtat a la iniciativa oferint els cursos en línia i de manera gratuïta.
 

Lʼalfabetització en llengua catalana afavoreix la inserció laboral del col·lectiu

A Catalunya, el perfil de lʼalumnat dels cursos és majoritàriament femení, de més de 18 anys, amb els estudis primaris inacabats i sense cap tipus dʼensenyament reglat en català. Es tracta, sobretot, de persones nascudes a Catalunya, però també nʼhi ha de la resta de lʼEstat i dʼaltres països que necessiten aprendre català, en molts casos per tenir llocs de feina més qualificats, però també per comunicar-se per escrit o accedir a la cultura catalana, entre dʼaltres.

Les unitats incorporen lèxic i gramàtica de temàtiques relacionades amb el món laboral, amb el doble objectiu dʼalfabetitzar i, alhora, ajudar els alumnes en la inserció laboral. Els continguts són filmats en la llengua de signes catalana per una mestra sorda, a fi de garantir que tota la informació inclosa sigui clara i entenedora per als estudiants. La mestra en fa el seguiment de manera presencial i tot el material didàctic també es publica al web del projecte per poder-lo consultar en línia.

Maria Pilar Fernández Viader lidera el projecte

Fa tres dècades que Fernández Viader dedica la seva tasca investigadora al col·lectiu de persones sordes i sordcegues; en concret, sʼha centrat a estudiar la importància de la comunicació per al desenvolupament cognitiu i dels aprenentatges. Això lʼha convertit en la investigadora de referència a Catalunya en aquest àmbit.