La Universitat de Barcelona lidera la principal convocatòria de projectes de recerca a lʼEstat

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Recerca
(10/11/2016)

La UB és la primera universitat de lʼEstat en finançament i nombre de projectes concedits en la principal convocatòria estatal de projectes de recerca del Pla estatal dʼinvestigació científica i tècnica i dʼinnovació 2013-2016. Segons els resultats provisionals donats a conèixer pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat (MINECO), 125 projectes de la UB, dels 199 que es van demanar, rebran finançament, només per darrere del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC).

Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona
Recerca
10/11/2016

La UB és la primera universitat de lʼEstat en finançament i nombre de projectes concedits en la principal convocatòria estatal de projectes de recerca del Pla estatal dʼinvestigació científica i tècnica i dʼinnovació 2013-2016. Segons els resultats provisionals donats a conèixer pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat (MINECO), 125 projectes de la UB, dels 199 que es van demanar, rebran finançament, només per darrere del Consell Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC).

Dʼaquesta xifra, 57 projectes pertanyen a la modalitat Reptes, uns ajuts que tenen com a finalitat buscar solucions als reptes identificats en lʼEstratègia espanyola de ciència i tecnologia i dʼinnovació. Inclou els àmbits de: a) Salut, canvi demogràfic i benestar; b) Seguretat i qualitat alimentària; activitat agrària, productiva i sostenible; sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima; c) Energia segura, eficient i neta; d) Transport sostenible, intel·ligent i integrat; e) Acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; f) Canvis i innovacions socials; g) Economia i societat digital, i h) Seguretat, protecció i defensa. En aquesta modalitat, la UB rebrà un total de 7.487.238 dʼeuros, incloent-hi les despeses indirectes. Els projectes amb més finançament pertanyen a les àrees temàtiques de Biomedicina, Biodiversitat, Ciències de la Terra i Canvi Global, i Recursos i Tecnologies Agroalimentàries.

La Universitat de Barcelona també encapçala la modalitat Excel·lència amb 68 projectes i un finançament de 5.707.812 dʼeuros, incloent-hi les despeses indirectes. Aquesta modalitat promou la recerca més bàsica, amb lʼobjectiu dʼadquirir nous coneixements encara que no hi hagi perspectives immediates dʼaplicació pràctica i directa. Filologia, Filosofia, Física, Història i Art són les àrees temàtiques que han obtingut més finançament en aquesta modalitat.

Tot i que aquestes dades pertanyen a la resolució provisional donada a conèixer pel MINECO, els canvis que hi pugui haver respecte a la resolució definitiva solen ser mínims, si nʼhi ha cap.