La Universitat de Barcelona investeix doctor honoris causa lʼoncòleg i epidemiòleg Francesc Xavier Bosch

El Dr. Francesc Xavier Bosch.
El Dr. Francesc Xavier Bosch.
Acadèmic
(11/02/2016)

La Universitat de Barcelona ha conferit el grau de doctor honoris causa a lʼoncòleg i epidemiòleg Francesc Xavier Bosch, en un acte institucional presidit pel rector, Dídac Ramírez, celebrat avui dijous, 11 de febrer, al Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB.

En el seu parlament, el rector Dídac Ramírez ha recordat que «actualment el nostre país viu uns moments en què la incertesa i els canvis, sobretot en el context polític, són importants, i en què cal reivindicar la recuperació del suport a la recerca, a lʼensenyament superior, a la salut i al benestar social». En aquest context, «les investigacions del Dr. Bosch i de tots els guardonats avui —ha recordat el rector— són un exemple del gran retorn científic i social que aporta la inversió que es fa a la universitat en recerca».

El nomenament del professor Francesc Xavier Bosch, a proposta de la Facultat de Medicina, ha estat defensat pel professor Víctor Moreno, catedràtic del Departament de Ciències Clíniques, que ha intervingut en lʼacte com a padrí. Francesc Xavier Bosch (Barcelona, 1947) és responsable del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO) i cap del Grup de Recerca dʼInfeccions i Càncer de lʼIDIBELL. Una de les fites més destacades de la seva trajectòria és haver contribuït a identificar el virus del papil·loma humà (VPH) com lʼagent causal de la majoria dels càncers de coll dʼúter. A més, ha liderat la implantació de tècniques de detecció i cribratge dʼaquest tipus de càncer, així com el desenvolupament dʼuna vacuna preventiva, de la qual se nʼhan distribuït prop de 200 milions de dosis entre els anys 2006 i 2014.

El professor Víctor Moreno ha destacat que Bosch «va realitzar els estudis que van permetre identificar el virus del papil·loma humà com la causa necessària per al desenvolupament del càncer de coll uterí en la dona». «Aquest càncer —ha continuat— és el més freqüent en la dona als països menys desenvolupats després del de mama; cada any seʼn diagnostiquen aproximadament mig milió de casos». El professor Moreno ha subratllat el paper del Dr. Bosch en el desenvolupament dʼuna vacuna contra aquest virus. La incorporació de la vacuna del virus del papil·loma humà al calendari vacunal a Espanya data del 2007, «amb la previsió que en el futur el càncer de coll d'úter sigui una malaltia rara», afirma Moreno.

Víctor Moreno també ha recordat la trajectòria de Bosch en la difusió del coneixement, la formació i la docència, i ha destacat la plataforma educativa e-oncologia, que ha qualificat com «el projecte educatiu més interessant que ha creat el Dr. Bosch». Aquesta plataforma de formació especialitzada en oncologia està basada en la docència virtual, inclou més de trenta cursos avalats per la Universitat de Barcelona i ja hi han participat més de 15.000 estudiants de tot el món.

 

El paper rellevant de la medicina preventiva

Un dels missatges centrals del Dr. Bosch en el seu discurs ha estat remarcar la importància de mantenir la consciència social pel que fa a les mesures de prevenció de les malalties. Bosch sʼha referit especialment a les campanyes de vacunació, i ha destacat: «El secret o la trampa de les vacunes és que, en prevenir els casos de malaltia, la consciència social es debilita, i es permeten frivolitats que posen en dubte la necessitat de vacunar».

Francesc X. Bosch ha posat èmfasi en la capacitat de la medicina preventiva, «que no només ha dʼafavorir els països rics». En concret, ha fet referència a lʼeradicació de la poliomielitis arreu del món, prevista en un principi per a lʼany 2005, però que no ha estat possible perquè «la política sʼha barrejat amb la sanitat» i amb lʼaparició de moviments antivacunes, que han retardat lʼèxit esperat.

Bosch sʼha referit al 1968 com un any «que ens identifica a molts com a generació». Aquell any, la medicina preventiva estava en una «situació embrionària». En aquest sentit, ha valorat els grans esdeveniments que han afavorit lʼarribada de la medicina basada en lʼevidència, la revolució tecnològica i el compromís social. Segons Bosch, «la recerca científica arriba fins a un punt a partir del qual val canviar el comportament social».

Lʼinvestigador ha volgut recordar els predecessors que van establir la relació entre els virus i el càncer, com ara els Nobel de Medicina Peyton Rous i Charles B. Huggins, i més recentment, Harald zur Hausen, que va identificar el VPH com a causa del càncer de coll dʼúter i amb qui Bosch va col·laborar. En relació amb el virus del papil·loma humà, també ha dit que la vacunació ha portat un canvi dʼestratègia en la prevenció, i que sʼestan adaptant a la nova situació reconduint els tests citològics cap a tests virològics i simplificant les necessitats de cribratge.

Francesc X. Bosch ha volgut acabar el seu discurs amb un record especial a tres representants de la nostra Universitat —Pasqual Maragall, Xavier Rubert de Ventós i Pep Subirós—, els quals ha qualificat «dʼhomes lliures, crítics i socialment compromesos». La seva darrera reflexió personal ha estat també socialment compromesa: «La nostra societat hauria dʼestar lliure de càncer de coll dʼúter en una generació, i no només les nostres filles, sinó també les dʼaquells immigrants que ara arriben aquí», com es van veure obligats a marxar també generacions de catalans ara fa setanta-cinc anys.

 

Lliurament dels premis extraordinaris de doctorat i màster i darrers Premis Claustre de Doctors

En el decurs dʼaquest acte sʼhan lliurat els premis extraordinaris de doctorat i de màster dels cursos 2012-2013 i 2013-2014, així com el Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona corresponent a les edicions del 2014 i el 2015.

Lʼinvestigador Roger Prades ha estat el guanyador del XVIII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, corresponent a lʼany 2014, per la tesi Towards a universal blood-brain barrier shuttle: protease-resistant shuttles with capacity to deliver cargos into the central nervous system, defensada a la Facultat de Química i codirigida pel catedràtic del Departament de Química Orgànica Ernest Giralt i la investigadora de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Meritxell Teixidó.

Per la seva banda, el XIX Premi Claustre de Doctors, atorgat el 2015, ha estat per a lʼinvestigador Pau Formosa, per la tesi Pattern formation through lateral inhibition mediated by Notch signaling, codirigida pels professors del Departament dʼEstructura i Constituents de la Matèria Marta Ibañes i José M. Sancho.

 

El Dr. Francesc Xavier Bosch.
El Dr. Francesc Xavier Bosch.
Acadèmic
11/02/2016

La Universitat de Barcelona ha conferit el grau de doctor honoris causa a lʼoncòleg i epidemiòleg Francesc Xavier Bosch, en un acte institucional presidit pel rector, Dídac Ramírez, celebrat avui dijous, 11 de febrer, al Paranimf de lʼEdifici Històric de la UB.

En el seu parlament, el rector Dídac Ramírez ha recordat que «actualment el nostre país viu uns moments en què la incertesa i els canvis, sobretot en el context polític, són importants, i en què cal reivindicar la recuperació del suport a la recerca, a lʼensenyament superior, a la salut i al benestar social». En aquest context, «les investigacions del Dr. Bosch i de tots els guardonats avui —ha recordat el rector— són un exemple del gran retorn científic i social que aporta la inversió que es fa a la universitat en recerca».

El nomenament del professor Francesc Xavier Bosch, a proposta de la Facultat de Medicina, ha estat defensat pel professor Víctor Moreno, catedràtic del Departament de Ciències Clíniques, que ha intervingut en lʼacte com a padrí. Francesc Xavier Bosch (Barcelona, 1947) és responsable del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO) i cap del Grup de Recerca dʼInfeccions i Càncer de lʼIDIBELL. Una de les fites més destacades de la seva trajectòria és haver contribuït a identificar el virus del papil·loma humà (VPH) com lʼagent causal de la majoria dels càncers de coll dʼúter. A més, ha liderat la implantació de tècniques de detecció i cribratge dʼaquest tipus de càncer, així com el desenvolupament dʼuna vacuna preventiva, de la qual se nʼhan distribuït prop de 200 milions de dosis entre els anys 2006 i 2014.

El professor Víctor Moreno ha destacat que Bosch «va realitzar els estudis que van permetre identificar el virus del papil·loma humà com la causa necessària per al desenvolupament del càncer de coll uterí en la dona». «Aquest càncer —ha continuat— és el més freqüent en la dona als països menys desenvolupats després del de mama; cada any seʼn diagnostiquen aproximadament mig milió de casos». El professor Moreno ha subratllat el paper del Dr. Bosch en el desenvolupament dʼuna vacuna contra aquest virus. La incorporació de la vacuna del virus del papil·loma humà al calendari vacunal a Espanya data del 2007, «amb la previsió que en el futur el càncer de coll d'úter sigui una malaltia rara», afirma Moreno.

Víctor Moreno també ha recordat la trajectòria de Bosch en la difusió del coneixement, la formació i la docència, i ha destacat la plataforma educativa e-oncologia, que ha qualificat com «el projecte educatiu més interessant que ha creat el Dr. Bosch». Aquesta plataforma de formació especialitzada en oncologia està basada en la docència virtual, inclou més de trenta cursos avalats per la Universitat de Barcelona i ja hi han participat més de 15.000 estudiants de tot el món.

 

El paper rellevant de la medicina preventiva

Un dels missatges centrals del Dr. Bosch en el seu discurs ha estat remarcar la importància de mantenir la consciència social pel que fa a les mesures de prevenció de les malalties. Bosch sʼha referit especialment a les campanyes de vacunació, i ha destacat: «El secret o la trampa de les vacunes és que, en prevenir els casos de malaltia, la consciència social es debilita, i es permeten frivolitats que posen en dubte la necessitat de vacunar».

Francesc X. Bosch ha posat èmfasi en la capacitat de la medicina preventiva, «que no només ha dʼafavorir els països rics». En concret, ha fet referència a lʼeradicació de la poliomielitis arreu del món, prevista en un principi per a lʼany 2005, però que no ha estat possible perquè «la política sʼha barrejat amb la sanitat» i amb lʼaparició de moviments antivacunes, que han retardat lʼèxit esperat.

Bosch sʼha referit al 1968 com un any «que ens identifica a molts com a generació». Aquell any, la medicina preventiva estava en una «situació embrionària». En aquest sentit, ha valorat els grans esdeveniments que han afavorit lʼarribada de la medicina basada en lʼevidència, la revolució tecnològica i el compromís social. Segons Bosch, «la recerca científica arriba fins a un punt a partir del qual val canviar el comportament social».

Lʼinvestigador ha volgut recordar els predecessors que van establir la relació entre els virus i el càncer, com ara els Nobel de Medicina Peyton Rous i Charles B. Huggins, i més recentment, Harald zur Hausen, que va identificar el VPH com a causa del càncer de coll dʼúter i amb qui Bosch va col·laborar. En relació amb el virus del papil·loma humà, també ha dit que la vacunació ha portat un canvi dʼestratègia en la prevenció, i que sʼestan adaptant a la nova situació reconduint els tests citològics cap a tests virològics i simplificant les necessitats de cribratge.

Francesc X. Bosch ha volgut acabar el seu discurs amb un record especial a tres representants de la nostra Universitat —Pasqual Maragall, Xavier Rubert de Ventós i Pep Subirós—, els quals ha qualificat «dʼhomes lliures, crítics i socialment compromesos». La seva darrera reflexió personal ha estat també socialment compromesa: «La nostra societat hauria dʼestar lliure de càncer de coll dʼúter en una generació, i no només les nostres filles, sinó també les dʼaquells immigrants que ara arriben aquí», com es van veure obligats a marxar també generacions de catalans ara fa setanta-cinc anys.

 

Lliurament dels premis extraordinaris de doctorat i màster i darrers Premis Claustre de Doctors

En el decurs dʼaquest acte sʼhan lliurat els premis extraordinaris de doctorat i de màster dels cursos 2012-2013 i 2013-2014, així com el Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona corresponent a les edicions del 2014 i el 2015.

Lʼinvestigador Roger Prades ha estat el guanyador del XVIII Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona, corresponent a lʼany 2014, per la tesi Towards a universal blood-brain barrier shuttle: protease-resistant shuttles with capacity to deliver cargos into the central nervous system, defensada a la Facultat de Química i codirigida pel catedràtic del Departament de Química Orgànica Ernest Giralt i la investigadora de lʼInstitut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) Meritxell Teixidó.

Per la seva banda, el XIX Premi Claustre de Doctors, atorgat el 2015, ha estat per a lʼinvestigador Pau Formosa, per la tesi Pattern formation through lateral inhibition mediated by Notch signaling, codirigida pels professors del Departament dʼEstructura i Constituents de la Matèria Marta Ibañes i José M. Sancho.