La Universitat de Barcelona i La Sapienza de Roma acorden un marc de col·laboració en totes les àrees universitàries

Els rectors Dídac Ramírez i Eugenio Gaudio.
Els rectors Dídac Ramírez i Eugenio Gaudio.
Institucional
(23/09/2016)

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i el de la Universitat de la Sapienza de Roma, Eugenio Gaudio, han signat avui un acord de col·laboració entre les dues institucions amb lʼobjectiu dʼintensificar els intercanvis científics, pedagògics i tècnics en totes les àrees de lʼacció universitària. Aquest conveni, que amplia i aprofundeix la cooperació ja existent, permetrà una major presència i dinamització de lʼoferta i les activitats de cada institució en les de lʼaltra. Entre altres aspectes, fomentarà lʼintercanvi de professors, investigadors i estudiants, la constitució dʼequips conjunts de recerca o la col·laboració en projectes i estudis dʼàmbit mediterrani.

Els rectors Dídac Ramírez i Eugenio Gaudio.
Els rectors Dídac Ramírez i Eugenio Gaudio.
Institucional
23/09/2016

El rector de la Universitat de Barcelona, Dídac Ramírez, i el de la Universitat de la Sapienza de Roma, Eugenio Gaudio, han signat avui un acord de col·laboració entre les dues institucions amb lʼobjectiu dʼintensificar els intercanvis científics, pedagògics i tècnics en totes les àrees de lʼacció universitària. Aquest conveni, que amplia i aprofundeix la cooperació ja existent, permetrà una major presència i dinamització de lʼoferta i les activitats de cada institució en les de lʼaltra. Entre altres aspectes, fomentarà lʼintercanvi de professors, investigadors i estudiants, la constitució dʼequips conjunts de recerca o la col·laboració en projectes i estudis dʼàmbit mediterrani.

Lʼacord també recull la voluntat de col·laborar en el desenvolupament de cursos que permetin obtenir títols conjunts en àmbits dʼinterès comú, com la medicina, la biotecnologia, les ciències de lʼalimentació, la cooperació internacional, lʼarqueologia o la psicologia, entre dʼaltres. Així mateix, preveu la col·laboració conjunta en conferències, seminaris, col·loquis, exposicions i altres activitats organitzades per qualsevol de les dues parts.

El conveni sʼha signat en el marc de la visita de la delegació de La Sapienza a la Universitat de Barcelona, formada pel rector, Eugenio Gaudio; el delegat del rector de Xarxes dʼUniversitats Europees, Luciano Saso; el de Recerca, Innovació i Transferència de Tecnologia, Teodoro Valente, i la delegada de Dret a lʼEstudi i la Qualitat Didàctica, Tiziana Pascucci. Tots ells han estat rebuts pel rector Dídac Ramírez, acompanyat per la vicerectora de Política dʼInternacionalització, Maria Callejón; el vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat, Gaspar Rosselló, i el vicerector de Professorat, Ricardo Piqueras, entre dʼaltres.

Durant la visita, han mantingut una reunió de treball per plantejar vies per a acords futurs. Entre els objectius més immediats, sʼha expressat la voluntat de doblar el nombre dʼestudiants de mobilitat entre les dues universitats —que actualment se situa al voltant de la trentena—; intensificar les relacions entre les dues escoles dʼestiu —desenvolupant programes conjunts i dʼintercanvi dʼestudiants—, i treballar en la creació de dobles titulacions —com ara una de nanotecnologia. Així mateix, a principis de novembre, es programarà a La Sapienza una reunió dʼinvestigadors de les àrees dʼarqueologia, nanociències i nanotecnologia, alimentació, bioinformàtica i belles arts.

Les dues universitats, que destaquen en els seus respectius països pel seu bon posicionament en recerca i docència, estan compromeses amb la societat i història mediterrània i europea.