La Universitat de Barcelona escala 53 posicions en el rànquing internacional UI GreenMetric

En l'àmbit de la gestió de residus, la UB ocupa el lloc 33 del rànquing UI GreenMetric.
En l'àmbit de la gestió de residus, la UB ocupa el lloc 33 del rànquing UI GreenMetric.
Institucional
(12/01/2017)

La Universitat de Barcelona avança 53 posicions en el rànquing internacional UI GreenMetric, que avalua i compara les polítiques de gestió mediambiental de les universitats dʼarreu del món i els esforços que dediquen a millorar en sostenibilitat. De les més de cinc-centes universitats analitzades enguany, la UB se situa en el lloc 59, i en algunes de les categories de la classificació arriba a la posició 33.  

En l'àmbit de la gestió de residus, la UB ocupa el lloc 33 del rànquing UI GreenMetric.
En l'àmbit de la gestió de residus, la UB ocupa el lloc 33 del rànquing UI GreenMetric.
Institucional
12/01/2017

La Universitat de Barcelona avança 53 posicions en el rànquing internacional UI GreenMetric, que avalua i compara les polítiques de gestió mediambiental de les universitats dʼarreu del món i els esforços que dediquen a millorar en sostenibilitat. De les més de cinc-centes universitats analitzades enguany, la UB se situa en el lloc 59, i en algunes de les categories de la classificació arriba a la posició 33.  

UI GreenMetric, publicat anualment per la Universitat dʼIndonèsia des del 2010, sʼorganitza en sis categories: energia i canvi climàtic (que representa un 21 % de la qualificació), gestió de residus (18 %), transports (18 %), infraestructures (15 %), ús de lʼaigua (10 %) i educació (18 %). Entre totes aquestes variables, la gestió de residus (reciclatge, tractament i eliminació de residus i reducció de lʼús del paper i el plàstic) és l'àmbit en què la Universitat de Barcelona ha avançat més, fins a situar-se en la posició 33 del rànquing. La UB també registra una bona classificació (posició 43) en política de transport (límit de nombre de vehicles als campus, ús de la bicicleta i el transport públic), així com una millora important en ús de lʼaigua, categoria en què ha passat del lloc 132 al 76.

En lʼedició dʼenguany del rànquing UI GreenMetric hi han participat 516 universitats (109 més que en lʼedició anterior) de 74 països (nou més que el 2015). La Universitat de Califòrnia Davis (EUA), la Universitat de Nottingham (Regne Unit) i el Centre d'Investigació de Wageningen (Països Baixos) ocupen, per aquest ordre, les tres primeres posicions. La UB, una universitat urbana, amb campus a diferents sectors de la ciutat i l'àrea metropolitana, és la cinquena més ben posicionada de lʼEstat, just per darrere de les universitats Autònoma de Barcelona, Alcalá, València i Autònoma de Madrid.

El Pla de sostenibilitat de la Universitat de Barcelona va ser aprovat pel Claustre el 12 de juliol de 2012, i des de llavors se'n presenta la memòria de seguiment anual. El juliol del 2016, el Consell de Govern va acceptar substituir la Declaració política de medi ambient de la UB, vigent des de lʼany 2000, per la nova Política de sostenibilitat, que inclou els compromisos fixats en el Pla de sostenibilitat, reforça la voluntat dʼintegrar-la als ensenyaments i a les activitats dʼinnovació i recerca, i planteja anar més enllà del compliment estricte de la normativa vigent, per tal que la nostra Universitat es responsabilitzi en la minimització de lʼimpacte ambiental dels edificis i les activitats que sʼhi desenvolupen.