La Universitat de Barcelona és líder a lʼEstat en els rànquings nacionals i internacionals del 2016

La UB és la institució líder a tot l’Estat segons l’informe de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que analitza el posicionament de les universitats espanyoles en vuit rànquings nacionals i internacionals del 2016.
La UB és la institució líder a tot l’Estat segons l’informe de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que analitza el posicionament de les universitats espanyoles en vuit rànquings nacionals i internacionals del 2016.
Institucional
(15/06/2017)

La Universitat de Barcelona és la institució líder de les universitats espanyoles en els rànquings de referència del 2016, tal com revela lʼinforme Análisis del posicionamiento de las universidades españolas en rankings 2016 nacionales e internacionales, publicat al juny per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia, Indústria i Competitivitat

La UB és la institució líder a tot l’Estat segons l’informe de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que analitza el posicionament de les universitats espanyoles en vuit rànquings nacionals i internacionals del 2016.
La UB és la institució líder a tot l’Estat segons l’informe de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) que analitza el posicionament de les universitats espanyoles en vuit rànquings nacionals i internacionals del 2016.
Institucional
15/06/2017

La Universitat de Barcelona és la institució líder de les universitats espanyoles en els rànquings de referència del 2016, tal com revela lʼinforme Análisis del posicionamiento de las universidades españolas en rankings 2016 nacionales e internacionales, publicat al juny per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia, Indústria i Competitivitat

 

Segons aquesta anàlisi del panorama universitari a lʼEstat, «entre totes les universitats, destaca la Universitat de Barcelona com la institució espanyola més ben posicionada en els rànquings seleccionats. En quatre dʼaquests, ocupa la primera posició de les universitats dʼEspanya: ARWU, QS, SCImago i Reuters».

El nou informe detalla el posicionament de les universitats espanyoles segons els resultats assolits en vuit rànquings nacionals i internacionals del 2016: l'Academic Ranking of World Universities  (rànquing de Xangai o ARWU), el rànquing del Grup de Recerca SCImago (SIR), el Nature Index, el Ranking Web of Universities de Webometrics, el Reuters Top 100 Europeʼs Most Innovative Universities, els QS World University Rankings, la classificació «50 carreras» del diari El Mundo, i lʼU-Ranking de les Universitats Espanyoles. Aquests rànquings de referència estan basats en diferents indicadors que valoren la producció científica, la qualitat docent, el rendiment acadèmic, la projecció internacional, la innovació o la integració del centre en la societat, entre dʼaltres.

La Universitat de Barcelona, líder en el top 10

Segons lʼinforme de la FECYT, la Universitat de Barcelona lidera el top 10 de les institucions més ben posicionades a tot lʼEstat, seguida de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Complutense de Madrid (UCM), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV), la Universitat de Granada (UGR), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC).

Del total de disset universitats que es troben entre els deu primers llocs dels vuit rànquings analitzats, lʼinforme subratlla set institucions que destaquen per sobre de la mitjana, que són la UB, la UAB, la UAM, la UPC, la UCM, la UPV i la UV. En concret, la UB i la UAB també sobresurten com les úniques universitats que estan representades en els vuit rànquings que inclou lʼinforme.