La Universitat de Barcelona disposa dʼun portal web en àrab

Imatge del portal web en àrab.
Imatge del portal web en àrab.
Institucional
(20/10/2016)

La Universitat de Barcelona ha estrenat un portal en àrab que conté informació de caràcter general dels més de cinc-cents anys dʼhistòria de la institució, així com de lʼoferta acadèmica, la recerca universitària, dades referents als principals rànquings i informació relativa a la internacionalització de la UB.

Imatge del portal web en àrab.
Imatge del portal web en àrab.
Institucional
20/10/2016

La Universitat de Barcelona ha estrenat un portal en àrab que conté informació de caràcter general dels més de cinc-cents anys dʼhistòria de la institució, així com de lʼoferta acadèmica, la recerca universitària, dades referents als principals rànquings i informació relativa a la internacionalització de la UB.

La vicerectora de Política dʼInternacionalització, Dra. Maria Callejón, considera la posada en funcionament dʼaquest portal com un nou pas en la internacionalització de la Universitat de Barcelona, que servirà per apropar-la, encara més, al món islàmic. «La col·laboració amb universitats àrabs és intensa, i actualment tenim aproximadament dos-cents estudiants de grau dʼorigen àrab, i gairebé cent alumnes més repartits en ensenyaments de màster, doctorat i postgrau», destaca Callejón.

La Universitat de Barcelona exerceix la secretaria permanent de la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), i té més dʼun centenar de convenis signats amb les principals universitats àrabs de països com ara Algèria, el Marroc, l'Iraq, Jordània, el Líban, Egipte i els Emirats Àrabs.

 

Relacions internacionals

La Universitat de Barcelona manté forts lligams amb universitats d'Europa, Llatinoamèrica, lʼAmèrica del Nord i Àsia, i exerceix el paper de nexe dʼunió entre aquestes regions. Així mateix, té una presència important i influent en xarxes internacionals, com ara la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), associació formada per vint-i-una universitats capdavanteres en recerca, i lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA), principal associació dʼuniversitats a escala europea.