La Universitat de Barcelona ajuda els estudiants de batxillerat a fer el treball de recerca

La UB disposa de diversos programes de suport adreçats als estudiants de batxillerat que vulguin assessorament per fer el treball de recerca.
La UB disposa de diversos programes de suport adreçats als estudiants de batxillerat que vulguin assessorament per fer el treball de recerca.
Acadèmic
(21/08/2017)

Des de fa anys, la Universitat de Barcelona disposa de diversos programes de suport adreçats als estudiants de batxillerat que vulguin assessorament per fer el treball de recerca (TR). Les opcions són múltiples i variades, però lʼobjectiu és sempre connectar tutors i estudiants de batxillerat que estan preparant el TR amb investigadors i grups de recerca de la UB per tal dʼajudar-los en el desenvolupament dels treballs i vincular els estudiants amb el món universitari.

La UB disposa de diversos programes de suport adreçats als estudiants de batxillerat que vulguin assessorament per fer el treball de recerca.
La UB disposa de diversos programes de suport adreçats als estudiants de batxillerat que vulguin assessorament per fer el treball de recerca.
Acadèmic
21/08/2017

Des de fa anys, la Universitat de Barcelona disposa de diversos programes de suport adreçats als estudiants de batxillerat que vulguin assessorament per fer el treball de recerca (TR). Les opcions són múltiples i variades, però lʼobjectiu és sempre connectar tutors i estudiants de batxillerat que estan preparant el TR amb investigadors i grups de recerca de la UB per tal dʼajudar-los en el desenvolupament dels treballs i vincular els estudiants amb el món universitari.

Per coordinar aquests contactes, lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE) ha creat el projecte Foment de la Recerca en Centres de Secundària (FORCES), però també hi ha facultats que, des de fa temps, tenen el seu propi programa de suport, com és el cas de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, la Facultat de Ciències de la Terra i la de Filosofia. Així mateix, la Fundació Solidaritat UB impulsa un programa de suport a la recerca adreçat a lʼeducació per a la ciutadania global. Per últim, professors de tres facultats que imparteixen lʼassignatura Tècniques de Treball i Comunicació a la Facultat de Dret han elaborat la guia pràctica 20 consells per elaborar un bon treball de recerca a batxillerat.


Programa FORCES

El programa FORCES, posat en funcionament recentment, vol crear lligams entre els projectes de recerca de la UB i els projectes que es duen a terme als centres educatius de secundària. En aquest sentit, sʼha obert un portal web com a eina de comunicació i gestió perquè els centres de batxillerat interessats puguin cercar-hi suport.

En aquesta primera edició, sʼhan proposat un total de 47 temes de treballs de recerca repartits per àrees: Humanitats (30), Ciències Socials (12), Ciències (3), Ciències de la Vida (1) i Ciències Mèdiques (2). Una vintena dʼalumnes de primer curs de batxillerat ja sʼhan acollit al programa.

Lluís Casas, responsable de FORCES, ho explica: «Els alumnes tot just han començat a definir el treball de recerca, que desenvoluparan durant el que queda de curs i durant el curs vinent». «De moment —assegura Casas—, les impressions són molt positives, tant per part dels professors de batxillerat com per part dels investigadors de la UB que hi participen». A més, amb vista a la segona edició de FORCES, es vol ampliar lʼespectre de facultats i grups de recerca que hi col·laborin.


La Facultat de Matemàtiques i Informàtica fa dotze anys que ofereix suport

Per dotzè any consecutiu, la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ofereix suport als tutors i els alumnes de batxillerat que dirigeixen o duen a terme, respectivament, treballs de recerca en matemàtiques. Cada any es proposa una llista de temes per tal que els alumnes interessats es posin en contacte amb el centre. A més de posar diversos investigadors a disposició dels alumnes de batxillerat, la Facultat ofereix lʼopció que algun dels seus estudiants de grau també puguin fer aquest assessorament.

Més enllà del suport per a treballs de matemàtiques, la Facultat ofereix assessorament en informàtica. La idea és que alumnes dels últims cursos del grau dʼEnginyeria Informàtica ajudin els estudiants de batxillerat que facin un TR sobre informàtica, robòtica o tecnologies de la informació. En concret, el suport consisteix a ajudar-los a planificar i dissenyar les tasques més tècniques del projecte i a posar-los en contacte, si escau, amb professors especialitzats.


Assessorament per a treballs relacionats amb altres disciplines

La Facultat de Filosofia posa a disposició dels alumnes de batxillerat un grup de professors als quals es poden adreçar per resoldre qüestions, dubtes o problemes que sorgeixin durant el procés dʼelaboració del TR. Així mateix, els ofereixen ajuda en la cerca bibliogràfica, així com assessorament metodològic i col·laboració en la part pràctica del treball.


La Facultat de Ciències de la Terra també té un programa propi que inclou lʼassessorament dʼun professor de la Facultat per elaborar un treball relacionat amb la geologia, lʼenginyeria geològica o les ciències del mar, i la possibilitat de fer servir les instal·lacions de la Facultat (biblioteca, cartoteca, litoteca, laboratoris i altres serveis). El programa ofereix un llistat de temes ja determinats, però la Facultat també dona suport a altres treballs que puguin proposar els estudiants de batxillerat. 

Promovent lʼeducació per a la ciutadania global en el treball de recerca

En el marc del programa PAULA dʼeducació per a la pau, desenvolupat conjuntament per lʼICE i la Fundació Solidaritat UB, sʼimpulsa el projecte Recerca per a la ciutadania global, que ofereix suport per desenvolupar treballs de recerca que contribueixin a una de les finalitats del batxillerat: lʼeducació per a la ciutadania global.

Aquest projecte té la col·laboració de lʼAjuntament de Barcelona i inclou una xarxa educativa de suport a la recerca, en què entitats i serveis de la ciutat, estudiants i professorat de la Universitat de Barcelona i instituts de secundària faciliten lʼaccés de lʼalumnat de batxillerat a la multitud de recursos locals que permeten investigar els reptes globals que sʼafronten en lʼàmbit dels drets humans.