La Universitat de Barcelona acull el congrés de lʼAssociació per a lʼEducació Dental a Europa

La professora M. Cristina Manzanares, del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental.
La professora M. Cristina Manzanares, del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental.
Institucional
(22/08/2016)

«La ciència i lʼodontòleg competent: una perspectiva interprofessional» és lʼeix central de la nova edició de la Conferència Anual de lʼAssociació per a lʼEducació Dental a Europa (ADEE), un fòrum internacional que va aplegar més de cinc-cents experts dʼarreu del món al campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, del 24 al 26 dʼagost, sota la presidència de M. Cristina Manzanares, professora del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona i secretària general de lʼADEE des del gener del 2016. M. Cristina Manzanares és membre del comitè executiu de lʼADEE des del 2014, i va ser nomenada secretària general de la institució en el marc del congrés anterior, que va tenir lloc el setembre del 2015 a la ciutat de Szeged (Hongria).

La professora M. Cristina Manzanares, del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental.
La professora M. Cristina Manzanares, del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental.
Institucional
22/08/2016

«La ciència i lʼodontòleg competent: una perspectiva interprofessional» és lʼeix central de la nova edició de la Conferència Anual de lʼAssociació per a lʼEducació Dental a Europa (ADEE), un fòrum internacional que va aplegar més de cinc-cents experts dʼarreu del món al campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, del 24 al 26 dʼagost, sota la presidència de M. Cristina Manzanares, professora del Departament de Patologia i Terapèutica Experimental de la Universitat de Barcelona i secretària general de lʼADEE des del gener del 2016. M. Cristina Manzanares és membre del comitè executiu de lʼADEE des del 2014, i va ser nomenada secretària general de la institució en el marc del congrés anterior, que va tenir lloc el setembre del 2015 a la ciutat de Szeged (Hongria).

 

Lʼacte dʼinauguració va tenir lloc el dimecres 24 d'agost, a les 16 hores, a lʼHospital Universitari de Bellvitge, amb la participació de Montserrat Figuerola, gerent territorial de l'Institut Català de la Salut (ICS) a lʼÀrea Metropolitana Sud; Sílvia Sánchez, vicepresidenta de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB; José M. García Mompel, segon tinent d'alcalde de lʼÀrea de Seguretat, Convivència i Civisme de lʼHospitalet de Llobregat, i Cristina Manzanares, presidenta del comitè organitzador del congrés. Així mateix, el Paranimf de lʼEdifici Històric de la Universitat de Barcelona va acollir un acte benvinguda amb participació de lʼequip rectoral, que va tenir lloc el dijous 25 dʼagost a les 19 hores.

 

Els reptes sobre lʼeducació dental en lʼàmbit internacional

 

Aquesta cimera dʼexperts internacionals va abordar debats al voltant dels canvis en el model educatiu en odontologia en el nou marc europeu, lʼimpacte de les noves tecnologies en el món acadèmic, els avenços científics i tecnològics més capdavanters, i la relació entre lʼeducació dental i altres àmbits de les ciències de la salut, entre altres continguts.

 

Tal com explica la professora Cristina Manzanares, «el repte més important és incorporar els darrers avenços en educació dental, tant pel que fa a la inclusió de nous coneixements (biomaterials, genòmica i proteòmica, coneixements clínics avançats, etc.) com en relació amb les noves tecnologies i metodologies docents en lʼensenyament de lʼOdontologia». En aquesta línia, Manzanares destaca especialment el propòsit de «col·laborar amb altres associacions dedicades a la formació dels professionals de les ciències de la salut, com ara lʼAssociació Europea dʼEducació Mèdica, una institució amb la qual es durà a terme, per primer cop, una activitat col·laborativa en el marc del congrés».

 

En la trobada, cal destacar la participació de l'expert Antonio Nanci, professor de la Facultat dʼOdontologia de la Universitat de Mont-real i director del Laboratori per a lʼEstudi de Teixits Calcificats i Biomaterials, autor de la ponència «Controlling the interfacial biology between the gingiva and the tooth/implant holds novel perspectives to deal with periodontal disease». Amb la pregunta «Should a dentist be a scientist?», el professor de la Universitat de Ginebra Eddie Rodríguez Carballo, doctorat en Biomedicina a la Universitat de Barcelona el 2013, va posar lʼaccent en la rellevància dʼuna bona formació acadèmica de base científica en el currículum dels especialistes. Per la seva banda, Jacques-Olivier Pers, de la Universitat de la Bretanya Occidental i cap del Grup de Recerca sobre Immunologia, Patologia i Immunoteràpia, va presentar la ponència «The dentist and systemic autoimmune pathologies: How to best co-operate». Finalment, els reptes de lʼeducació dental a Europa van centrar la xerrada titulada «A closer examination of dental education in Europe», una proposta del consultor i expert en educació superior Eugene L. Anderson.

 

LʼAssociació per a lʼEducació Dental a Europa: més de trenta anys dʼhistòria

 

LʼADEE, fundada el 1975 a la ciutat dʼEstrasburg (França), és lʼentitat independent amb més representativitat de lʼodontologia acadèmica europea. Dʼençà de la seva creació, aquesta institució ha tingut un paper protagonista en la millora de la docència, la recerca i el desenvolupament professional en lʼàmbit de la salut bucodental i en la promoció de la col·laboració entre les facultats dʼOdontologia i la resta dʼinstitucions de docència i recerca nacionals i europees. Està presidida pel professor Corrado Paganelli, de la Universitat de Brescia (Itàlia), i és una institució molt activa en projectes de convergència europea en educació odontològica, que han significat un nou marc de referència acadèmic per als estudis dʼOdontologia en lʼespai europeu dʼeducació superior.

 

En els darrers anys, lʼADEE ha establert vincles de col·laboració en temes de qualitat, docència i recerca amb institucions homòlogues de lʼàmbit internacional —com ara les associacions americana, japonesa i de lʼÀsia sud-oriental—, en una línia dʼactuació que vol ampliar en el futur amb institucions dʼaltres àrees geogràfiques.