La UB se situa entre les 60 millors universitats del món en productivitat científica, segons el rànquing URAP 2014

La UB és un cop més l’única universitat espanyola distingida amb la màxima categoria internacional (A++).
La UB és un cop més l’única universitat espanyola distingida amb la màxima categoria internacional (A++).
Institucional
(13/11/2014)

La UB sʼha situat en la 52a posició del món —14a a escala europea— i torna a ser lʼúnica universitat de lʼEstat que figura entre els cent millors centres universitaris, segons lʼURAP 2014 (University Ranking by Academic Performance), classificació de la Universitat Tècnica de lʼOrient Mitjà (METU), a Turquia.

La UB és un cop més l’única universitat espanyola distingida amb la màxima categoria internacional (A++).
La UB és un cop més l’única universitat espanyola distingida amb la màxima categoria internacional (A++).
Institucional
13/11/2014

La UB sʼha situat en la 52a posició del món —14a a escala europea— i torna a ser lʼúnica universitat de lʼEstat que figura entre els cent millors centres universitaris, segons lʼURAP 2014 (University Ranking by Academic Performance), classificació de la Universitat Tècnica de lʼOrient Mitjà (METU), a Turquia.

La UB, que puja 42 llocs en aquesta classificació respecte al 2013, és un cop més lʼúnica universitat espanyola distingida amb la màxima categoria internacional (A++) que incorpora aquest rànquing i, així mateix, millora en la totalitat dels indicadors. En aquesta edició, assoleix una puntuació total de 428,16 punts en relació amb el valor màxim que atorga aquesta classificació internacional (600 punts).

LʼURAP 2014, que inclou 2.000 centres universitaris dʼarreu del món, està liderat per la Universitat de Harvard (Estats Units), la Universitat de Toronto (Canadà), la Universitat dʼOxford (Regne Unit), la Universitat Johns Hopkins (Estats Units) i la Universitat de Cambridge (Regne Unit).

El rànquing de lʼURAP avalua lʼimpacte de lʼactivitat científica de les institucions acadèmiques amb una sèrie dʼindicadors bibliomètrics referents a la productivitat científica, lʼimpacte de la recerca (citacions) o el grau de col·laboració internacional, entre dʼaltres.

Per a més informació, consulteu el web de lʼURAP 2014.