La UB obre un portal web en xinès

El nou portal web en xinès.
El nou portal web en xinès.
Institucional
(03/10/2014)

Des dʼavui, la Universitat de Barcelona disposa dʼun portal en xinès que conté informació de caràcter general dels més de cinc-cents anys dʼhistòria de la institució, tota lʼoferta acadèmica, la recerca que sʼhi desenvolupa, dades referents als principals rànquins, i xifres relatives a la internacionalització de la Universitat.

El nou portal web en xinès.
El nou portal web en xinès.
Institucional
03/10/2014

Des dʼavui, la Universitat de Barcelona disposa dʼun portal en xinès que conté informació de caràcter general dels més de cinc-cents anys dʼhistòria de la institució, tota lʼoferta acadèmica, la recerca que sʼhi desenvolupa, dades referents als principals rànquins, i xifres relatives a la internacionalització de la Universitat.

Tal com explica la vicerectora de Política dʼInternacionalització, Dra. Maria Callejón, «la posada en funcionament dʼaquest portal és un pas més en la internacionalització de la Universitat de Barcelona». «La col·laboració amb les universitats xineses —remarca— és intensa, i una de les conseqüències que seʼn deriven és que actualment tenim més de tres-cents alumnes dʼaquest país matriculats a la UB».
 
La creació dʼaquest portal en xinès servirà per apropar la UB al món asiàtic i a la Xina i reforçar-hi la presència de la Universitat. La UB té signats una vintena de convenis amb les principals universitats xineses, com ara la Universitat de Jimei, la Universitat de Renmin, la Universitat de Sichuan o la Universitat de Llengua i Cultura de Pequín. Així mateix, el 2010, la UB va constituir la Fundació Institut Confuci de Barcelona (FICB), juntament amb la UAB, la Casa Àsia i la Universitat dʼEstudis Estrangers de Pequín, amb lʼobjectiu de promoure lʼensenyament de la llengua i la cultura xineses a Catalunya. Lʼany 2013, la Universitat va assumir la presidència de la Fundació, i des de fa uns mesos té la seu a la casa Jeroni Granell de la UB.
 
La Universitat de Barcelona manté forts lligams amb Europa, el món àrab, Llatinoamèrica i lʼAmèrica del Nord, i exerceix el paper de nexe dʼunió entre aquestes regions. La UB té una presència important i influent en xarxes internacionals, com ara la Lliga dʼUniversitats de Recerca Europees (LERU), associació formada per vint-i-una universitats capdavanteres en recerca (la UB és lʼúnica universitat espanyola dʼaquesta xarxa); lʼAssociació Europea dʼUniversitats (EUA), principal associació dʼuniversitats a escala europea, o la Conferència Araboeuropea dʼEducació Superior (AECHE), de la qual la UB exerceix la secretaria permanent.