La UB i lʼAjuntament de Santa Coloma impulsaran la creació dʼhorts urbans per a col·lectius vulnerables

L’alcaldessa Núria Parlon i el rector Dídac Ramírez van visitar ahir un dels horts urbans, ubicat al carrer d’Enric Granados de Santa Coloma.
L’alcaldessa Núria Parlon i el rector Dídac Ramírez van visitar ahir un dels horts urbans, ubicat al carrer d’Enric Granados de Santa Coloma.
Institucional
(03/07/2014)

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, i lʼAjuntament de Santa Coloma de Gramenet han signat un conveni de col·laboració per dur a terme iniciatives dʼagricultura urbana en aquest municipi. Es tracta dʼuna actuació en lʼàmbit de lʼacció social que té per objectiu reforçar les capacitats, afavorir la inserció laboral i millorar les condicions de vida dels sectors i grups de població de Santa Coloma més vulnerables i castigats per la crisi econòmica i el deteriorament de lʼestat del benestar. Lʼacord va ser formalitzat ahir dimecres, 2 de juliol, pel rector de la UB i president de la Fundació Solidaritat UB, Dr. Dídac Ramírez, i lʼalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Sra. Núria Parlon.

L’alcaldessa Núria Parlon i el rector Dídac Ramírez van visitar ahir un dels horts urbans, ubicat al carrer d’Enric Granados de Santa Coloma.
L’alcaldessa Núria Parlon i el rector Dídac Ramírez van visitar ahir un dels horts urbans, ubicat al carrer d’Enric Granados de Santa Coloma.
Institucional
03/07/2014

La Universitat de Barcelona, a través de la Fundació Solidaritat UB, i lʼAjuntament de Santa Coloma de Gramenet han signat un conveni de col·laboració per dur a terme iniciatives dʼagricultura urbana en aquest municipi. Es tracta dʼuna actuació en lʼàmbit de lʼacció social que té per objectiu reforçar les capacitats, afavorir la inserció laboral i millorar les condicions de vida dels sectors i grups de població de Santa Coloma més vulnerables i castigats per la crisi econòmica i el deteriorament de lʼestat del benestar. Lʼacord va ser formalitzat ahir dimecres, 2 de juliol, pel rector de la UB i president de la Fundació Solidaritat UB, Dr. Dídac Ramírez, i lʼalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Sra. Núria Parlon.

 
Segons el conveni, lʼagricultura urbana té un impacte positiu, tant a escala social com ambiental, econòmica i territorial. Es tracta de projectes rendibles i sostenibles econòmicament que aprofiten el potencial dels recursos agrícoles per millorar el benestar físic i emocional dels usuaris, i que alhora permeten recuperar espais públics en desús. En aquest sentit, la posada en marxa dʼaquesta iniciativa pot modificar positivament nombrosos elements de lʼhàbitat urbà i periurbà del municipi, com ara el transport, la gestió dʼespais verds o dels residus, tot introduint canvis cap a un model urbà més sostenible i que enriqueixi les estructures socials en potenciar el sentit de pertinença a la comunitat.
 
La UB, a través de la Fundació Solidaritat UB, assessorarà lʼAjuntament de Santa Coloma a definir els objectius específics dels horts urbans, aplicant criteris ecològics (cultiu de productes de temporada per a lʼautoconsum) i tenint com a prioritat afavorir els col·lectius més vulnerables. En el marc del conveni també sʼidentificaran els usuaris potencials, sʼestudiaran les fórmules de gestió més adients i sʼanalitzaran els espais disponibles per reconvertir-los en horts urbans.
 
Agricultura dʼús social i dʼús comunitari
 
El projecte inclou dos tipus dʼhorts urbans, depenent dels usuaris, que segueixen dos processos dʼadjudicació diferents.
 
Dʼuna banda, hi ha els horts destinats a usos socials. Els usuaris en aquest cas seran persones jubilades o a lʼatur amb residència a la ciutat. El procés serà de lliure concurrència, mitjançant un sorteig públic. Aquest mes de juliol la Junta de Govern Local aprovarà les bases dʼaquest sorteig i a principis de setembre sʼiniciarà la convocatòria perquè es puguin presentar les sol·licituds. Es preveu que a lʼoctubre es farà el sorteig públic i les persones adjudicatàries ja podran començar a conrear els horts.
 
Dʼaltra banda, els horts destinats a usos comunitaris seran gestionats per entitats i associacions colomenques que tinguin per objectiu utilitzar-los amb finalitats terapèutiques, dʼintegració, de rehabilitació de persones vulnerables, de promoció de lʼagricultura i el medi ambient, dʼinnovació social, cultural o dʼenfortiment del teixit social dels barris. En aquest cas es farà una convocatòria pública perquè les entitats puguin presentar els seus projectes. Aquests sʼhauran dʼajustar a les bases i criteris aprovats per Junta de Govern. Es valoraran, entre altres aspectes, les propostes per millorar la qualitat mediambiental i el nombre dʼusuaris previstos.
 
Extensió del projecte a altres municipis de lʼàrea metropolitana
 
La Fundació Solidaritat UB treballa per implementar aquest programa dʼagricultura urbana a altres municipis de lʼàrea metropolitana de Barcelona. De fet, ja sʼestà duent a terme el projecte a Sant Feliu de Llobregat i el passat mes de març es va signar un conveni amb lʼAjuntament dʼEsplugues amb la mateixa finalitat.
 
Aquesta iniciativa ratifica el compromís social de la UB dʼobrir-se i implicar-se en totes aquelles accions relacionades amb la millora de les condicions de vida de les persones, la protecció de lʼentorn i el respecte als drets humans i socials, especialment els dʼaquelles persones i sectors socials en situació de més vulnerabilitat.