La UB estrena el web Col·laboració en estudis dʼopinió

Imatge del web Col·laboració en estudis d’opinió.
Imatge del web Col·laboració en estudis d’opinió.
Cultura
(06/06/2014)

La Universitat de Barcelona ha posat en funcionament el web Col·laboració en estudis dʼopinió, elaborat per iniciativa del Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística amb lʼobjectiu de facilitar la participació de la comunitat universitària en els diversos estudis dʼopinió promoguts per entitats de la UB o dʼaltres institucions sobre temàtiques dʼinterès per als col·lectius universitaris (estudiants, professorat i personal dʼadministració i serveis).

 

Imatge del web Col·laboració en estudis d’opinió.
Imatge del web Col·laboració en estudis d’opinió.
Cultura
06/06/2014

La Universitat de Barcelona ha posat en funcionament el web Col·laboració en estudis dʼopinió, elaborat per iniciativa del Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística amb lʼobjectiu de facilitar la participació de la comunitat universitària en els diversos estudis dʼopinió promoguts per entitats de la UB o dʼaltres institucions sobre temàtiques dʼinterès per als col·lectius universitaris (estudiants, professorat i personal dʼadministració i serveis).

 

La pàgina també disposa dʼun apartat de gestió mitjançant el qual els responsables dels estudis poden proposar, a través dʼun formulari, les dades dʼun nou treball, que es publicarà després dʼun procés de validació. Així mateix, des dʼaquest apartat es poden fer arribar els resums de les conclusions dels estudis per tal que estiguin disponibles per a les persones que hi hagin participat.