La UB es converteix en la universitat de lʼEstat amb el major nombre dʼinvestigadors més citats

La llista s’ha elaborat tenint en compte el nombre de citacions totals que han rebut els articles dels autors en el període 2002-2012.
La llista s’ha elaborat tenint en compte el nombre de citacions totals que han rebut els articles dels autors en el període 2002-2012.
Recerca
(23/06/2014)

La UB sʼha convertit en la universitat de lʼEstat amb el major nombre dʼinvestigadors més citats en disciplines científiques. Així es desprèn de lʼúltima llista Highly Cited Researchers, elaborada per Thomson Reuters, que identifica quatre investigadors de la UB entre els 3.215 autors dels articles més citats del món en vint-i-una àrees de les ciències experimentals i socials. Els professors Jordi Bruix i Josep Maria Llovet, del Departament de Medicina de la UB i de lʼHospital Clínic - IDIBAPS; Elías Campo, del Departament dʼAnatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia, i de lʼHospital Clínic - IDIBAPS, i Eduard Vieta, del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la UB i de lʼHospital Clínic - IDIBAPS, situen la Universitat de Barcelona com a capdavantera a Espanya en aquesta classificació, seguida de la Universitat de Vigo, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Granada, amb tres investigadors cadascuna.

 

La llista s’ha elaborat tenint en compte el nombre de citacions totals que han rebut els articles dels autors en el període 2002-2012.
La llista s’ha elaborat tenint en compte el nombre de citacions totals que han rebut els articles dels autors en el període 2002-2012.
Recerca
23/06/2014

La UB sʼha convertit en la universitat de lʼEstat amb el major nombre dʼinvestigadors més citats en disciplines científiques. Així es desprèn de lʼúltima llista Highly Cited Researchers, elaborada per Thomson Reuters, que identifica quatre investigadors de la UB entre els 3.215 autors dels articles més citats del món en vint-i-una àrees de les ciències experimentals i socials. Els professors Jordi Bruix i Josep Maria Llovet, del Departament de Medicina de la UB i de lʼHospital Clínic - IDIBAPS; Elías Campo, del Departament dʼAnatomia Patològica, Farmacologia i Microbiologia, i de lʼHospital Clínic - IDIBAPS, i Eduard Vieta, del Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica de la UB i de lʼHospital Clínic - IDIBAPS, situen la Universitat de Barcelona com a capdavantera a Espanya en aquesta classificació, seguida de la Universitat de Vigo, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de Granada, amb tres investigadors cadascuna.

 

La llista sʼha elaborat tenint en compte el nombre de citacions totals que han rebut els articles dels autors en el període 2002-2012. La informació que sʼha utilitzat per a lʼanàlisi i la selecció dʼaquests investigadors més citats sʼha extret dels Essential Science Indicators, que valoren més de 113.000 articles científics de tot el món.

 

En total, les universitats espanyoles situen vint-i-vuit investigadors en aquesta prestigiosa llista, el 15 % dels quals pertanyen a la UB.