La UB, entre les primeres cent institucions al rànquing Nature Index 2014 Global

El nou rànquing es basa en el nombre d’articles publicats en 68 revistes científiques d’excel·lència del Nature Publishing Group.
El nou rànquing es basa en el nombre d’articles publicats en 68 revistes científiques d’excel·lència del Nature Publishing Group.
Recerca
(21/11/2014)

La Universitat de Barcelona és el primer centre universitari de lʼEstat espanyol al rànquing bibliomètric Nature Index 2014 Global, que es basa en el nombre dʼarticles publicats en seixanta-vuit revistes científiques dʼexcel·lència del Nature Publishing Group (NPG).

El nou rànquing es basa en el nombre d’articles publicats en 68 revistes científiques d’excel·lència del Nature Publishing Group.
El nou rànquing es basa en el nombre d’articles publicats en 68 revistes científiques d’excel·lència del Nature Publishing Group.
Recerca
21/11/2014

La Universitat de Barcelona és el primer centre universitari de lʼEstat espanyol al rànquing bibliomètric Nature Index 2014 Global, que es basa en el nombre dʼarticles publicats en seixanta-vuit revistes científiques dʼexcel·lència del Nature Publishing Group (NPG).

El Nature Index 2014 Global inclou els articles publicats en una selecció de revistes del grup editorial dels camps de la física, la química, la geologia, la biologia i la medicina, durant el període comprès entre lʼ1 de setembre del 2013 i el 31 dʼagost del 2014. En lʼindicador article count (AC), sobre el nombre de publicacions on consta, com a mínim, un investigador de la institució avaluada, la UB suma 431 articles i se situa en la posició 94 a escala global. Si només es té en compte les universitats, la UB sʼenfila fins al lloc 70.

El Centre Superior dʼInvestigacions Científiques (CSIC) és la primera institució de lʼEstat espanyol que apareix en el rànquing global, on ocupa la cinquena posició, amb 1.622 articles; la UB és la segona, i darrere hi ha la UAM (posició 126, amb 357 articles) i la UAB (posició 132, amb 340 articles).  

Del total dʼarticles publicats per la UB, 286 corresponen a lʼàmbit de les ciències físiques, 90 a les ciències de la vida, 60 a la química i 14 a les ciències de la Terra i mediambientals. El Nature Index 2014 Global també inclou una classificació ponderada, el fractional count (FC), que té en compte el percentatge dʼautors de la institució o país en cada publicació i el nombre dʼafiliacions; en aquest índex la UB se situa en la posició 192, amb un valor FC de 76,77. En lʼindicador weighted fractional count (WFC), que fa una ponderació de lʼFC per equilibrar la representació dels diferents camps científics, la UB se situa en la posició global 204 i es manté com a primera universitat de lʼEstat i segon centre, darrere del CSIC. 

Al rànquing per països, Espanya se situa en el top ten de nombre dʼarticles en aquest període, en ocupar el novè lloc. El rànquing Nature Index 2014 Global inclou un element de mesura —lʼeficiència financera—, que posa en joc tres variables: lʼFC del país i la despesa interior bruta en recerca i innovació. Espanya se situa com a tercer país a escala europea si sʼatén aquesta eficiència financera, dada que significa que sʼobtenen molt bons resultats en relació amb els recursos que sʼhi inverteixen. 

Tal com explica NPG, les 68 revistes científiques seleccionades en aquesta primera edició del Nature Index, tot i representar menys de lʼ1 % de les revistes sobre ciències naturals que figuren al Web of Science (Thomson Reuters), suposen el 30 % del nombre total de citacions de les revistes en dʼaquests àmbits.