La UB divulga estarà present a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament

L'estand de La UB divulga, al Saló de l'Ensenyament.
L'estand de La UB divulga, al Saló de l'Ensenyament.
Recerca
(16/03/2015)

La UB divulga tornarà a tenir presència aquest any a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament amb un estand propi. Els visitants que sʼhi apropin podran conèixer de primera mà la tasca de recerca i innovació que duen a terme alguns grups de recerca de la UB en diferents branques del coneixement, com ara la física, la biologia, la psicologia, la història, les matemàtiques o la medicina. Aquesta setmana, des del dimecres 18 fins al diumenge 22, diversos investigadors mostraran i compartiran amb els visitants les seves recerques a través de tallers i activitats interactives, com ara demostracions i experiments científics.

 

L'estand de La UB divulga, al Saló de l'Ensenyament.
L'estand de La UB divulga, al Saló de l'Ensenyament.
Recerca
16/03/2015

La UB divulga tornarà a tenir presència aquest any a lʼEspai Ciència del Saló de lʼEnsenyament amb un estand propi. Els visitants que sʼhi apropin podran conèixer de primera mà la tasca de recerca i innovació que duen a terme alguns grups de recerca de la UB en diferents branques del coneixement, com ara la física, la biologia, la psicologia, la història, les matemàtiques o la medicina. Aquesta setmana, des del dimecres 18 fins al diumenge 22, diversos investigadors mostraran i compartiran amb els visitants les seves recerques a través de tallers i activitats interactives, com ara demostracions i experiments científics.

 

Tallers per a tots els gustos

Les activitats programades abasten totes les àrees del coneixement. Així, per exemple, dimecres els assistents podran gaudir dʼun breu viatge al nanomón amb una explicació divulgativa de les implicacions de treballar a lʼescala nano (entre 1-100 nm), i podran veure alguns productes nanotecnològics comercials. També podran fer una activitat per conèixer la ciència que hi ha darrere lʼestudi de les inundacions, en què han dʼidentificar conceptes relacionats amb els aiguats i la hidrometeorologia mitjançant un joc i imatges. 

Dijous al matí tindrà lloc una activitat anomenada Caos en els sistemes dinàmics, en què sʼexplicarà el fenomen del caos: donades dues configuracions inicials quasi idèntiques, el sistema experimenta comportaments completament diferents. També de lʼàmbit de les matemàtiques, es farà un taller sobre la computació quàntica. Així mateix, entre altres activitats, es faran demostracions en directe de lʼaplicació per a dispositius mòbils Riu.net, que permet avaluar de manera intuïtiva i senzilla lʼestat ecològic dʼun riu i transmetre aquesta informació als investigadors de lʼaplicació.

Divendres al matí es farà un taller sobre la il·luminació amb control intel·ligent i sense fils, gràcies als leds, que no només són molt més eficients que les fonts de llum clàssiques (incandescents o fluorescents), sinó que, a més, com que són dispositius integrats dʼestat sòlid, es poden combinar perfectament amb un control electrònic, per ordinador i a distància. El mateix divendres, aprofitant que hi ha previst un eclipsi de sol que es veurà parcialment a Barcelona, sʼoferirà al públic la possibilitat dʼobservar el fenomen a través dʼun telescopi instal·lat al recinte de lʼEspai Ciència.

Dissabte al matí es faran les quatre activitats següents relacionades amb lʼàmbit de la psicologia: Registres observacionals en lʼàmbit esportiu, Psicologia al laboratori, Avaluació cognitiva a les aules: detecció de dificultats i reeducació i De la realitat virtual al món real. A la tarda tindrà lloc un taller sobre les eines prehistòriques de pedra, que es durà a terme a partir de lʼanàlisi amb una lupa binocular i un microscopi petrogràfic, amb la finalitat de mostrar lʼorigen geològic del sílex utilitzat per fer moltes de les eines prehistòriques.

Diumenge al matí es repetirà lʼactivitat de lʼaplicació Rius.net. Així mateix, els visitants a lʼestand de la UB podran fer de CSI per un dia i obtenir ADN a partir de cèl·lules de la mucosa bucal. Seʼls explicarà les característiques moleculars de lʼADN i els processos bioquímics per extreure teixits vius. A més, els estudiants que ho desitgin podran participar en una activitat que mostrarà les tècniques de teledetecció dʼalt rendiment per conèixer el fenotip dels conreus mediterranis, i en un taller sobre els cultius de cèl·lules, teixits, òrgans i plantes en un medi nutritiu, en condicions asèptiques i en un ambient controlat, així com tenir un primer contacte amb les tècniques transgèniques que permeten crear noves espècies de tomàquets.

 

Geologia , present a lʼEspai Ciència

Com en els darrers sis anys, la Facultat de Geologia, juntament amb lʼInstitut de Ciències de la Terra Jaume Almera (ICTJA-CSIC), també tenen estand a lʼEspai Ciència, per mostrar la diversitat dʼorientacions professionals relacionades amb la Geologia, les Ciències del Mar i l'Enginyeria Geològica. Representants del Col·legi de Geòlegs de Catalunya i professors relacionats amb el grau interuniversitari d'Enginyeria Geològica (UPC-UB) detallaran les sortides professionals de geòlegs, oceanògrafs i enginyers geòlegs. Una sèrie de pòsters descriptius també incidiran en diversos aspectes d'aquestes especialitats (estudi dels sistemes naturals terrestres, gestió ambiental, exploració de recursos, planificació i desenvolupament de infraestructures). A més, durant tot el Saló, hi haurà tallers sobre diferents temàtiques (registre de canvi climàtic en sediments de llacs, pràctiques de gemmologia i de cristal·lografia, propietats òptiques, estructuració de les masses dʼaigües oceàniques, etc.), així com activitats per comprendre el funcionament dels aqüífers, l'ascens del magma en sistemes volcànics, l'estudi del subsòl amb tècniques de georadar i sondes geofísiques, lʼanàlisi química de roques al camp, el funcionament d'un sismògraf i el significat dels senyals que registra, entre altres exemples.

Totes les activitats estan pensades per promoure lʼinterès dels joves per les carreres científiques i tecnològiques.