La UB, distingida pels seus estudis en ciències actuarials i financeres

El màster oficial de Ciències Actuarials i Financeres de la UB ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent.
El màster oficial de Ciències Actuarials i Financeres de la UB ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent.
Acadèmic
(18/05/2018)

La Universitat de Barcelona ha estat guardonada amb lʼacreditació Global Centers of Insurance Excellence (GCIE), de la Societat Internacional dʼAssegurances (IIS), que sʼatorga a aquelles universitats amb programes dʼestudi dʼelevada qualitat internacional en el camp de les assegurances i la gestió del risc. Concretament, el màster oficial de Ciències Actuarials i Financeres de la UB que s'imparteix la Facultat dʼEconomia i Empresa ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent.

El màster oficial de Ciències Actuarials i Financeres de la UB ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent.
El màster oficial de Ciències Actuarials i Financeres de la UB ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent.
Acadèmic
18/05/2018

La Universitat de Barcelona ha estat guardonada amb lʼacreditació Global Centers of Insurance Excellence (GCIE), de la Societat Internacional dʼAssegurances (IIS), que sʼatorga a aquelles universitats amb programes dʼestudi dʼelevada qualitat internacional en el camp de les assegurances i la gestió del risc. Concretament, el màster oficial de Ciències Actuarials i Financeres de la UB que s'imparteix la Facultat dʼEconomia i Empresa ha estat reconegut com a programa formatiu excel·lent.

Lʼobjectiu del programa dʼacreditació GCIE és reconèixer lʼactivitat de les universitats en el desenvolupament de la recerca i del capital intel·lectual que promoguin el progrés del coneixement en lʼàmbit de les assegurances i la transferència dʼaquest coneixement a la societat i, particularment, al sector assegurador. Actualment, només vint universitats arreu del món disposen dʼaquesta distinció.


El màster de Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona és un ensenyament multidisciplinari dʼacord amb els estàndards internacionals més exigents per poder exercir la funció actuarial, amb una sòlida formació quantitativa (matemàtica i estadística). Lʼactuari és un expert en la valoració de riscos financers, demogràfics i asseguradors, amb una sòlida base tècnica en matemàtiques, estadística i amb coneixements economicojurídics. Aquests professionals treballen en sectors com ara la banca, grans empreses amb departaments de gestió de riscos propis, companyies dʼassegurances, agències de canvi i borsa, i altres corporacions que necessiten professionals amb la formació quantitativa necessària per desenvolupar aquestes funcions. A més, tenen reconegudes una sèrie de funcions per llei.


Lʼacreditació GCIE atorgada a la UB té un període de vigència de cinc anys i després ha de ser renovada. Les designacions a les universitats de lʼedició GCIE 2018 sʼanunciaran formalment al IIS Global Insurance Forum, que tindrà lloc del 8 a lʼ11 de juliol a Berlín. El IIS Global Insurance Forum és un dels congressos més importants en lʼàmbit de les assegurances, en el qual comparteixen les seves visions investigadors de lʼàmbit acadèmic, directius de les companyies asseguradores i representants de lʼadministració pública.