La UB desmenteix haver prescindit de més de 180 professors lectors o ajudants aquest curs 2011-2012

Escut de la UB
Escut de la UB
Institucional
(17/02/2012)

Després de les darreres informacions facilitades per la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), que han recollit sense contrastar diversos mitjans de comunicació, segons les quals la UB ha prescindit aquest curs de fins a 181 professors lectors i ajudants, la UB manifesta que no és cert que aquests contractes de professorat lector i ajudant no hagin estat renovats pels períodes màxims que imposa la Llei orgànica universitària (LOU), excepte en els casos en què els mateixos contractats hi han renunciat de manera voluntària.

Escut de la UB
Escut de la UB
Institucional
17/02/2012

Després de les darreres informacions facilitades per la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública (PUDUP), que han recollit sense contrastar diversos mitjans de comunicació, segons les quals la UB ha prescindit aquest curs de fins a 181 professors lectors i ajudants, la UB manifesta que no és cert que aquests contractes de professorat lector i ajudant no hagin estat renovats pels períodes màxims que imposa la Llei orgànica universitària (LOU), excepte en els casos en què els mateixos contractats hi han renunciat de manera voluntària.

 
Dels 70 contractes de professorat lector i ajudant que durant lʼany 2011 finalitzaven el màxim esmentat, la UB, tenint en compte les futures necessitats docents i de recerca dels departaments, així com si els ajudants i els lectors estaven en possessió de les acreditacions preceptives —a les quals obliga la LOU per accedir a les places de nivells superiors, i en el cas dels lectors, per poder estabilitzar-se—, només 13 no van poder concursar per manca dʼacreditació i set més (sis ajudants i un lector) van renunciar. En conseqüència, la UB va estabilitzar 41 lectors i va tornar a contractar 9 ajudants, sempre en categories superiors.
 
Pel que fa al 2010, el 76 % dels 87 lectors i ajudants que finalitzaven el període màxim de contractació i estaven en condicions dʼestabilització van accedir a les categories superiors, i en el cas dels lectors, per tant, van passar a professorat agregat o a titular dʼuniversitat, segons el cas. 
 
Per al 2012, i sempre en funció de les futures necessitats docents i de recerca, la UB ha previst pressupostàriament la possibilitat de fer concursos perquè aquest professorat, si està acreditat, accedeixi a les categories superiors corresponents. Això serà possible en els termes que permeti el context normatiu, principalment el Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, i el que estableixi la Llei dʼacompanyament dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
 
Així mateix, la Universitat de Barcelona vol manifestar que, tenint en compte les futures necessitats docents i de recerca, en general el professorat que no continua a la UB majoritàriament és perquè no disposa de lʼacreditació suficient i imprescindible per estabilitzar una plaça o perquè ha trobat una altra alternativa professionalment més satisfactòria.