La UB coordina la nova Xarxa Temàtica dʼAplicacions Mediambientals i Energètiques de la Tecnologia Electròquímica

(15/02/2016)

El grup de recerca Laboratori dʼElectroquímica de Materials i del Medi Ambient (LEMMA) del Departament de Química Física de la Facultat de Química coordina la nova La Xarxa Temàtica dʼAplicacions Mediambientals i Energètiques de la Tecnologia Electròquímica (E3TECH) jque es va posar en marxa el passat dia 25 de gener .

15/02/2016

El grup de recerca Laboratori dʼElectroquímica de Materials i del Medi Ambient (LEMMA) del Departament de Química Física de la Facultat de Química coordina la nova La Xarxa Temàtica dʼAplicacions Mediambientals i Energètiques de la Tecnologia Electròquímica (E3TECH) jque es va posar en marxa el passat dia 25 de gener .

La xarxa, actualment liderada per lʼinvestigador Enric Brillas del Departament de Química Física i Cap del Grup LEMMA de la UB, està constituïda per deu grups de recerca de diferents universitats espanyoles, dos dʼells del Departament de Química Física de la Universitat de Barcelona (LEMMA i Ge-CPN).  LʼE3TECH, finançada pel Ministeri dʼEconomia i Competitivitat, pretén fomentar i desenvolupar xarxes de recerca tot establint sinèrgies entre diferents grups de recerca per tal dʼimpulsar activitats de R+D+i i optimitzar els seus resultats i recursos.


Algunes de les aplicacions mediambientals i energètiques de la tecnologia electroquímica són les piles de combustible, les bateries dʼemmagatzemament dʼenergia i tota la varietat de processos relacionats amb el tractament i desinfecció dʼaigües residuals urbanes i industrials i la descontaminació de sòls contaminats. El desenvolupament de la Xarxa serà fonamental per tal dʼimplementar la tecnologia electroquímica en centres tecnològics i en el sector industrial del país, tot ajudant a posicionar-la a nivell internacional.
Més informació