La UB aprova uns pressupostos per al 2015 de 367 milions dʼeuros, un 3 % més respecte a lʼany passat

Escut de la UB.
Escut de la UB.
(11/12/2014)

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui sense cap vot en contra, només dues abstencions, el pressupost per a lʼany 2015, que puja a 367,1 milions dʼeuros el del 2014 era de 356,3 milions dʼeuros. Els comptes de la Universitat de Barcelona sʼincrementen, doncs, un 3 %, tot i que si es descompta lʼaugment en 10 milions dels ingressos i les despeses finalistes, la part genèrica pràcticament es manté igual que el 2014. Els nous comptes de la UB asseguren la continuïtat de la plantilla de la institució, a més de garantir la renovació dʼuna partida de 600.000 euros per al programa dʼajuts econòmics adreçats a estudiants amb dificultats econòmiques, el bkUB, i assegurar un volum dʼinversions de 5 milions dʼeuros.

Escut de la UB.
Escut de la UB.
11/12/2014

El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona ha aprovat avui sense cap vot en contra, només dues abstencions, el pressupost per a lʼany 2015, que puja a 367,1 milions dʼeuros el del 2014 era de 356,3 milions dʼeuros. Els comptes de la Universitat de Barcelona sʼincrementen, doncs, un 3 %, tot i que si es descompta lʼaugment en 10 milions dels ingressos i les despeses finalistes, la part genèrica pràcticament es manté igual que el 2014. Els nous comptes de la UB asseguren la continuïtat de la plantilla de la institució, a més de garantir la renovació dʼuna partida de 600.000 euros per al programa dʼajuts econòmics adreçats a estudiants amb dificultats econòmiques, el bkUB, i assegurar un volum dʼinversions de 5 milions dʼeuros.

La Universitat de Barcelona torna a prioritzar en aquests comptes el capítol de despesa de personal, que suposa el 67 % de despesa total. Es concreta en la renovació del personal dʼadministració i serveis (PAS) temporal en els mateixos termes que sʼha fet els darrers anys, i sʼafegeix una partida per a noves actuacions. Pel que fa al personal docent i investigador (PDI), les noves accions també esgoten la taxa de reposició del 50 %.

Pel que fa als ingressos, el finançament de la Generalitat sʼeleva fins als 207,7 milions dʼeuros, un 0,85 % més que el 2014, increment que sʼexplica per la recuperació de la minoració que sʼaplicava per la paga extra i per la millora en els indicadors que distribueixen el finançament ordinari. La UB, això no obstant, ha de continuar optimitzant la cerca dʼingressos propis a través de la captació de fons externs i una major facturació dels serveis complementaris i científics. Els recents acords amb Mercadona, Telefónica o la Fundació Agbar en són un bon exemple.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya continua tenint un endarreriment en el pagament de més de 50 milions dʼeuros amb la Universitat de Barcelona, que sʼarrossega des del 2011. Fins a 45,8 milions són en concepte de pagaments corrents, i 8,3 milions són de deute històric. Aquesta situació té un impacte directe sobre la tresoreria de la UB i un sobrecost en la despesa financera.