La UB acull la reunió anual del Fòrum Internacional dʼUniversitats Públiques

Imatge dels participants a la trobada.
Imatge dels participants a la trobada.
Acadèmic
(14/11/2014)

La 8a Reunió Anual i Assemblea General del Fòrum Internacional dʼUniversitats Públiques (IFPU) tindrà lloc el 17 i 18 de novembre a la Universitat de Barcelona. Creat el 2007, lʼIFPU reuneix universitats públiques reconegudes per la seva vocació per la recerca i el seu compromís amb el desenvolupament de la societat. Les universitats fundadores membres són de diversos països dʼEuropa, Àsia, Àfrica, Amèrica del Sud i Amèrica del Nord, i la secretaria general es troba a la Universitat de Nankai (Tianjin, Xina).

Imatge dels participants a la trobada.
Imatge dels participants a la trobada.
Acadèmic
14/11/2014

La 8a Reunió Anual i Assemblea General del Fòrum Internacional dʼUniversitats Públiques (IFPU) tindrà lloc el 17 i 18 de novembre a la Universitat de Barcelona. Creat el 2007, lʼIFPU reuneix universitats públiques reconegudes per la seva vocació per la recerca i el seu compromís amb el desenvolupament de la societat. Les universitats fundadores membres són de diversos països dʼEuropa, Àsia, Àfrica, Amèrica del Sud i Amèrica del Nord, i la secretaria general es troba a la Universitat de Nankai (Tianjin, Xina).

El fòrum promou la difusió dels valors que identifiquen les universitats públiques en lʼera de la internacionalització i vol contribuir a la creació de nous models de cooperació en educació superior, en docència i recerca. Sobre la base de les qüestions comunes que afecten les universitats públiques, lʼIFPU impulsa accions conjuntes de docència i recerca entre les universitats membres mitjançant la participació de professors i investigadors, i dʼestudiants de postgrau. Cada any organitza una escola dʼestiu de doctorat, i fomenta programes multilaterals dʼintercanvi dʼestudiants. La jornada dʼenguany inclou per primera vegada una reunió paral·lela amb degans i experts de les facultats de Química de les universitats del consorci amb el tema «La col·laboració internacional des del punt de vista de lʼensenyament i la recerca».

 

Actualment són membres de lʼIFPU la Universitat de Nankai, que presideix la xarxa (Xina), la Universitat de Barcelona (Espanya), la Universitat Mohammed V - Agdal (Marroc), la Universitat de Mont-real (Canadà), la Universitat Charles de Praga (República Txeca), la Universitat de Bolonya (Itàlia), la Universitat de Bucarest (Romania), la Universitat de Ginebra (Suïssa), la Universitat de Łódź (Polònia) i la Universitat dʼAuckland (Nova Zelanda).