La UB acull aquest curs vint-i-sis estudiants provinents de zones en conflicte

La Fundació Solidaritat UB coordina el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, iniciat el 2015, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
La Fundació Solidaritat UB coordina el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, iniciat el 2015, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Institucional
(11/10/2018)

Tres nous estudiants sirians sʼhan incorporat al Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. Aquests tres estudiants formen part dʼun grup de divuit que acolliran enguany les universitats catalanes, en el marc dʼun projecte de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Els tres estudiants, que cursaran estudis de màster i grau en els àmbits del Disseny, el Dret Internacional i els Estudis Anglesos, sʼafegeixen als vint-i-tres que la UB ja acull en aquests moments a les seves aules a través del seu propi programa, iniciat el 2015, amb el suport de lʼAjuntament de Barcelona. Parlem, doncs, dʼun total de vint-i-sis alumnes provinents de zones de conflicte que estudien aquest curs a la UB. Són setze homes i deu dones, amb una mitjana dʼedat de 26 anys, procedents en la seva majoria de Síria, però també de lʼAfganistan i el Pakistan.

La Fundació Solidaritat UB coordina el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, iniciat el 2015, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
La Fundació Solidaritat UB coordina el Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte, iniciat el 2015, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.
Institucional
11/10/2018

Tres nous estudiants sirians sʼhan incorporat al Programa de suport de la Universitat de Barcelona a persones refugiades i provinents de zones en conflicte. Aquests tres estudiants formen part dʼun grup de divuit que acolliran enguany les universitats catalanes, en el marc dʼun projecte de la Secretaria de Migracions, Igualtat i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Els tres estudiants, que cursaran estudis de màster i grau en els àmbits del Disseny, el Dret Internacional i els Estudis Anglesos, sʼafegeixen als vint-i-tres que la UB ja acull en aquests moments a les seves aules a través del seu propi programa, iniciat el 2015, amb el suport de lʼAjuntament de Barcelona. Parlem, doncs, dʼun total de vint-i-sis alumnes provinents de zones de conflicte que estudien aquest curs a la UB. Són setze homes i deu dones, amb una mitjana dʼedat de 26 anys, procedents en la seva majoria de Síria, però també de lʼAfganistan i el Pakistan.

El programa dʼacollida de la UB gira entorn dʼun element central: el curs de transició als estudis de grau i formació en drets humans, un curs dʼextensió universitària que, amb un component molt important dʼaprenentatge de les llengües catalana i castellana, permet que estudiants procedents de zones en conflicte, o on es pateixen violacions dels drets humans, puguin prosseguir els seus estudis, fonamentalment a la universitat, però també en cicles formatius, com a pas previ a lʼaccés als estudis universitaris.

Pel que fa a les facultats implicades, hi ha estudiants cursant estudis de grau o màster a les facultats de Matemàtiques i Informàtica, Medicina i Ciències de la Salut, Economia i Empresa, Dret, Educació, i Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació. Els estudiants que participen en el programa sʼallotgen majoritàriament en col·legis majors de la UB, però també amb famílies, a través del programa Acull de lʼentitat Punt de Referència, i en pisos finançats per ajuntaments com el de lʼHospitalet de Llobregat, o properament el de Viladecans, i la Diputació de Barcelona.

El Programa UB de suport a persones refugiades i provinents de zones en conflicte es va posar en marxa prioritzant els col·lectius de joves identificats com a especialment vulnerables, com ara els que són cridats a files que no volen participar en la guerra i les joves que esdevenen objectiu específic de determinats grups armats. El programa, que coordina la Fundació Solidaritat UB, inclou aspectes de suport extraacadèmic, com ara assistència jurídica especialitzada (mitjançant un conveni amb el Centre dʼInformació per a Treballadors Estrangers de CCOO), suport psicològic i, a partir dʼaquest curs acadèmic, suport per a la inserció laboral.