La turismofòbia i el mite de la Barcelona turística, entre els temes dʼun seminari a la Facultat de Geografia i Història

El seminari està organitzat pel Grup de Recerca de Multiculturalisme i Gènere de la UB.
El seminari està organitzat pel Grup de Recerca de Multiculturalisme i Gènere de la UB.
Acadèmic
(22/02/2017)

Lʼaparició de protestes ciutadanes per la saturació i pressió que està exercint el turisme en determinats indrets, o els discursos creats al voltant de Barcelona com a ciutat turística, són alguns dels temes que es debatran en el seminari «Turisme, gènere i nació», que tindrà lloc els dies 23 i 24 de febrer a la Facultat de Geografia i Història.

El seminari està organitzat pel Grup de Recerca de Multiculturalisme i Gènere de la UB.
El seminari està organitzat pel Grup de Recerca de Multiculturalisme i Gènere de la UB.
Acadèmic
22/02/2017

Lʼaparició de protestes ciutadanes per la saturació i pressió que està exercint el turisme en determinats indrets, o els discursos creats al voltant de Barcelona com a ciutat turística, són alguns dels temes que es debatran en el seminari «Turisme, gènere i nació», que tindrà lloc els dies 23 i 24 de febrer a la Facultat de Geografia i Història.

Les jornades començaran amb una sessió a càrrec de la catedràtica dʼHistòria Contemporània de la UB Mary Nash en la qual analitzarà el paper que va tenir el turisme en les representacions de gènere a lʼEspanya franquista, des de la icona eròtica de les sueques fins a la reinvenció del latin lover. A continuació, Donna Chambers, de la Universitat de Sunderland (Regne Unit), parlarà de viatges de dones feministes occidentals al tercer món i la imatge que construeixen de les dones de lʼÀfrica o lʼAmèrica Llatina. Dʼaltra banda, Eduard Moyà, de la Universitat de les Illes Balears, tractarà de la representació de les illes de Mallorca i Eivissa com a destinacions «sensuals» per als turistes. Mallorca serà també el tema de la ponència de Pau Obrador, de la Universitat de Northumbria (Regne Unit), i Antoni Vives, professor de la UB, que consideren les actuals festes populars a Mallorca com un espai per a la relació entre turistes i autòctons i per a lʼestabliment dʼuna cultura híbrida.


Saida Palou, de la Universitat de Girona, defensarà que el turisme sʼha convertit en «un pretext per a lʼautoafirmació cultural de Barcelona: sʼinventa i reprodueix una imatge de Barcelona que conté els valors dʼuna identitat idíl·lica i idealitzada de la ciutat». Segons lʼautora, «sʼespera del turisme un efecte refractor: que converteixi la ciutat en el mite que les seves classes dominants han creat dʼella». Claudio Milano, dʼOstelea - Escola de Turisme i Hospitalitat, adscrita a la Universitat de Lleida, analitzarà la turismofòbia de determinats moviments socials i com aquest fenomen obre nous debats sobre els models turístics actuals. Eric Storm, de la Universitat de Leiden (Holanda), explicarà per què el turisme va tenir una influència decisiva entre el 1890 i els anys trenta del segle XX per modelar les identitats nacionals i regionals europees. Les dues darreres sessions tenen com a tema els menús que sʼofereixen als turistes, a càrrec dʼEugenia Afinoguenova (Universitat de Marquette, EUA), i els balls tradicionals mallorquins com a espectacle turístic, a càrrec dʼAntoni Vives, de la UB.


El seminari està organitzat pel Grup de Recerca Consolidat de Multiculturalisme i Gènere de la UB, dins el projecte Turistes i immigrants: sistemes postcolonials de jerarquització cultural en la frontera mediterrània dʼEuropa, una perspectiva de gènere. Aquest projecte analitza processos de classificació i jerarquització social a Espanya del 1959 al 2008. En concret, se centra en les identitats de gènere forjades en contacte amb altres cultures, com és, dʼuna banda, el cas dels turistes i, dʼaltra banda, el dels immigrants del tercer món. A més de lʼestudi històric, lʼobjectiu és proporcionar recursos útils per dissenyar i gestionar polítiques públiques, tant en lʼàmbit del turisme de masses com en el dels fluxos migratoris.