La Trobada de Divulgadors Científics conclou que la Universitat ha de seguir apostant fort per la divulgació

Marga Becerra va presentar un informe de les activitats de divulgació que s'han fet durant l’últim any.
Marga Becerra va presentar un informe de les activitats de divulgació que s'han fet durant l’últim any.
Recerca
(20/07/2016)

LʼAula Magna de lʼEdifici Històric va acollir ahir la V Trobada de Divulgadors Científics, organitzada per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona. Com cada any, lʼobjectiu de la cita és molt concret: crear un espai dʼintercanvi dʼexperiències de divulgació i establir una xarxa que millori les competències divulgatives de la Universitat.

Davant la mirada atenta dels més de trenta divulgadors que van assistir-hi, Marga Becerra, responsable de la UCC+i de la Universitat, va presentar un informe de les activitats de divulgació que s'han fet durant lʼúltim any i va anunciar un dels projectes nous previstos de cara al curs vinent: el Toc Toc. Després, set investigadors de diversos àmbits del coneixement van explicar els projectes en què estan treballant i, a continuació, Xavier Luri i M. Carme Llasat, professors de la Facultat de Física, van explicar el passat, el present i els objectius futurs del Pla director de divulgació de la Universitat de Barcelona. A la tarda, Sonia Arnés, tècnica de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), va donar deu consells que cal seguir a l'hora de presentar un projecte a la convocatòria anual dʼajuts.

 

Marga Becerra va presentar un informe de les activitats de divulgació que s'han fet durant l’últim any.
Marga Becerra va presentar un informe de les activitats de divulgació que s'han fet durant l’últim any.
Recerca
20/07/2016

LʼAula Magna de lʼEdifici Històric va acollir ahir la V Trobada de Divulgadors Científics, organitzada per la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona. Com cada any, lʼobjectiu de la cita és molt concret: crear un espai dʼintercanvi dʼexperiències de divulgació i establir una xarxa que millori les competències divulgatives de la Universitat.

Davant la mirada atenta dels més de trenta divulgadors que van assistir-hi, Marga Becerra, responsable de la UCC+i de la Universitat, va presentar un informe de les activitats de divulgació que s'han fet durant lʼúltim any i va anunciar un dels projectes nous previstos de cara al curs vinent: el Toc Toc. Després, set investigadors de diversos àmbits del coneixement van explicar els projectes en què estan treballant i, a continuació, Xavier Luri i M. Carme Llasat, professors de la Facultat de Física, van explicar el passat, el present i els objectius futurs del Pla director de divulgació de la Universitat de Barcelona. A la tarda, Sonia Arnés, tècnica de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), va donar deu consells que cal seguir a l'hora de presentar un projecte a la convocatòria anual dʼajuts.

 

La caricatura mèdica, l'escultura sonora, lʼestadística per a tots els públics o dur una exposició dʼastronomia a un centre penitenciari són alguns exemples de divulgació

Begonya Torres, de la Unitat dʼAnatomia Humana de la Facultat de Medicina i especialista en història de la medicina, va explicar la recerca que ha dut a terme sobre la importància social del metge a partir d'analitzar més de dues mil caricatures publicades en revistes satíriques catalanes durant el primer quart del segle XX. Ha fet exposicions sobre aquesta temàtica en diversos centres culturals i ha recollit els resultats del seu treball en el llibre És greu, doctor?

Jaume Llopis, del Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística de la Facultat de Biologia va definir-se com un «animal comunicador» i va explicar que fa tres anys va posar en funcionament el blog La estadística: una orquesta hecha instrumento —que ja acumula més dʼun milió de visites— amb lʼafany de divulgar una disciplina que, segons va dir, «està a tot arreu».

Per la seva banda, Surinye Olarte, de lʼInstitut de Ciències del Cosmos (ICCUB) de la Facultat de Física, va explicar com sʼhan anat gestant les cinc exposicions dʼastronomia que ofereixen, amb molt bona acollida, a centres dʼeducació o entitats culturals d'arreu del país. També va destacar que, en una ocasió, fins i tot van dur una de les mostres al Centre Penitenciari Ponent, a Lleida.

Josep M. Cortés, del Departament de Sociologia de la Facultat dʼEconomia i Empresa, va explicar la tasca investigadora que desenvolupa des de fa més de dues dècades al voltant del que anomena la tecnòpolis catalana. En la seva xerrada, «La tecnòpolis catalana. Anàlisi del Pensament organitzatiu a Catalunya», va explicar l'estudi que ha fet centrat en els períodes de 1900 a 1936 i de 1940 a 1980.

El projecte Agenda Pública va ser el tema de la intervenció d'Argelia Queralt, professora del Departament de Dret Constitucional i Ciència Política de la Facultat de Dret. Aquesta iniciativa vol connectar tot el coneixement de lʼacadèmia en lʼàmbit de les ciències socials amb lʼopinió pública. Amb lʼobjectiu clar de divulgar les ciències socials, cada dia publiquen un article rigorós sobre temes dʼactualitat i ja tenen més de 750 col·laboradors, 1.750 articles escrits, 100.000 pàgines vistes mensuals i prop de 9.000 seguidors a Twitter.

Martí Ruiz, del Grup de Recerca Consolidat Barcelona: Recerca, Art i Creació (BRAC) de la Facultat de Belles Arts, va parlar de lʼescultura sonora com a mitjà interdisciplinari i interactiu de divulgació, sensibilització i participació. Va posar en relleu la tasca divulgadora del treball engegat pels germans Baschet fa més de seixanta anys i va explicar que, a banda de la mostra que van organitzar al Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, el BRAC duu a terme moltes altres activitats, tant en escoles com en centres culturals. La fita és clara: aconseguir lʼentusiasme dels participants a partir dʼallò sensorial.

Finalment, Ricardo Graciani, de lʼICCUB, va mostrar en què consisteix la iniciativa Collaborative Education (CODE), que pretén modificar la manera dʼensenyar, ajustant-se més a la realitat del moment, en què tot el coneixement es pot emmagatzemar dins dʼun dispositiu de butxaca, i en què el que cal és aprendre a aprendre. Aprendre on i com trobar el coneixement i combinar-lo per obtenir la solució als problemes.


Present, passat i futur del Pla director de divulgació de la Universitat de Barcelona

A continuació, els professors de la Facultat de Física Xavier Luri i M. Carme Llasat van explicar què és el Pla director de divulgació de la Universitat de Barcelona, engegat el 2013 coincidint amb la constitució de la Comissió de Divulgadors de la UB. Van mostrar quines fites sʼhan assolit durant aquest temps i van destacar quins són els objectius principals fixats a curt termini per impulsar la divulgació des de la Universitat de Barcelona. Van remarcar que la comissió ha fet arribar una carta a tots els candidats al Rectorat en què els demanen que incloguin el compromís dʼapostar per la divulgació als seus programes electorals i que dotin la UCC+i dels recursos necessaris.

 

Deu consells per tenir èxit en la convocatòria dʼajuts de la FECYT

A la tarda es va fer un taller pràctic en què es tractava dʼaprendre a presentar un projecte de divulgació a una convocatòria dʼajuts. Lʼactivitat es dividia en dos blocs. En primer lloc, Sonia Arnés, de la FECYT, va donar les directrius generals sobre com sʼhan de presentar els projectes, concretades en deu consells útils. Després, amb la supervisió dels tècnics de la UCC+i de la UB, es va desenvolupar la segona part del taller, que consistia a treballar sobre un projecte que durant les setmanes prèvies havien estat elaborant conjuntament i de manera virtual els assistents a la trobada.
 

Més divulgadors a la col·lecció Made in UB

També en el marc de la Trobada, i tal com ja es va fer lʼany passat, els investigadors que ho van voler van enregistrar un vídeo de format breu per explicar en què consisteix la seva recerca. Aquests vídeos passaran a formar part de la col·lecció Divulgadors Made in UB.


Aquesta activitat rep el suport de la Fundació Espanyola per al Coneixement i la Tecnologia (FECYT) - Ministeri dʼEconomia i Competitivitat.