La catedràtica Maria Rosa Vives ingressa a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

Maria Rosa Vives és catedràtica de Pintura Gravat de la Facultat de Belles Arts.
Maria Rosa Vives és catedràtica de Pintura Gravat de la Facultat de Belles Arts.
(21/02/2013)

La catedràtica de la UB Maria Rosa Vives i Piqué, del Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts, ha ingressat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi com a acadèmica de número electa vinculada a la secció de Pintura. El seu discurs dʼingrés es va titular «Observatori de trames» i va ser respost pel també acadèmic numerari Francesc Fontbona. Lʼacte va tenir lloc el dimecres 20 de febrer, al saló dʼactes de la Casa Llotja de Mar de Barcelona. A la cerimònia hi van assistir la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la UB, Dra. Lourdes Cirlot i, en representació de la Facultat de Belles Arts, el degà, Dr. Salvador García, i el vicedegà de Recerca, Doctorat i Postgraus, Dr. Antoni Remesar.

Maria Rosa Vives és catedràtica de Pintura Gravat de la Facultat de Belles Arts.
Maria Rosa Vives és catedràtica de Pintura Gravat de la Facultat de Belles Arts.
21/02/2013

La catedràtica de la UB Maria Rosa Vives i Piqué, del Departament de Pintura de la Facultat de Belles Arts, ha ingressat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi com a acadèmica de número electa vinculada a la secció de Pintura. El seu discurs dʼingrés es va titular «Observatori de trames» i va ser respost pel també acadèmic numerari Francesc Fontbona. Lʼacte va tenir lloc el dimecres 20 de febrer, al saló dʼactes de la Casa Llotja de Mar de Barcelona. A la cerimònia hi van assistir la vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la UB, Dra. Lourdes Cirlot i, en representació de la Facultat de Belles Arts, el degà, Dr. Salvador García, i el vicedegà de Recerca, Doctorat i Postgraus, Dr. Antoni Remesar.

 
Maria Rosa Vives (Manresa, 1949) és llicenciada en Belles Arts (especialitat de Pintura i diploma de Gravat i Estampació) i en Història de lʼArt per la UB. El 1985 es va doctorar amb excel·lent cum laude en aquesta Universitat amb la tesi Fortuny gravador, aportacions al coneixement de la seva obra. Des del 1975, és professora de Gravat i Estampació de la Facultat de Belles Arts de la UB, centre adscrit al BKC, com a catedràtica de Pintura Gravat. Com a docent i especialista en teoria, història i pràctica del gravat ha impartit cursos de formació continuada, de postgrau i dʼextensió universitària a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, entre dʼaltres. Darrerament, la seva recerca sʼha centrat en lʼestudi dels gravats de Francisco de Goya que es conserven a la Masia dʼen Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), dels quals ha confirmat lʼautenticitat i lʼalt valor documental.
 
També ha dirigit i ha col·laborat en projectes de recerca competitius relacionats amb lʼexperimentació artística, especialment en lʼàmbit de lʼobra gràfica. Les seves publicacions dʼhistòria i teoria de lʼart, especialment en lʼàmbit del gravat, constitueixen importants obres de referència. Entre els seus treballs més destacats figuren els estudis sobre els gravats de Marià Fortuny Marsal i Mariano Fortuny Madrazo, dels quals ha confeccionat el catàleg raonat de la seva obra gravada: Fortuny gravador. Estudi crític i catàleg raonat (1991) i Mariano Fortuny Marsal y Mariano Fortuny Madrazo. Grabados y dibujos (1994). També ha publicat els llibres sobre teoria del gravat Del cobre al papel. La imagen multiplicada (1994) i Guía para la identificación de grabados (2003). Paral·lelament, ha exposat la seva obra artística, de pintura i gravat, en diferents mostres.
 
La Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi és una institució cultural, sense ànim de lucre, creada a Barcelona el 1849, amb la finalitat de dirigir lʼensenyament de Belles Arts i ser òrgan consultiu de les administracions en assumptes artístics. En lʼactualitat, conserva un patrimoni artístic i documental cabdal per a lʼart i la història del segle XIX català.
 
Amb seu a lʼedifici de la Llotja de Barcelona, lʼAcadèmia té com a objectius principals la recerca, lʼorientació i la difusió en matèria dʼart i la conservació del patrimoni artístic del país. La integren quaranta-un membres numeraris i està dirigida per una junta de govern. Els acadèmics són elegits entre artistes destacats, estudiosos de lʼart i persones que han sobresortit pel seu mecenatge. Un gran nombre de les figures més representatives de la cultura catalana nʼhan estat membres, com ara Damià Campeny, Martí Alsina, Antoni Rubió i Lluch, Josep Torras i Bages, Lluís Domènech i Montaner, Josep Llimona, Josep Clarà, Manuel Hugué i Xavier Nogués, entre dʼaltres.