La professora M. Eulàlia Juvé, escollida membre de la Junta Directiva del Consell Internacional dʼInfermeres

M. Eulàlia Juvé és professora de l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
M. Eulàlia Juvé és professora de l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Acadèmic
(20/06/2017)

M. Eulàlia Juvé, professora de lʼEscola dʼInfermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, ha estat escollida per formar part de la Junta Directiva del Consell Internacional dʼInfermeres (CIE), i es converteix així en la primera infermera catalana dʼaquesta institució i en la segona espanyola.

M. Eulàlia Juvé és professora de l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
M. Eulàlia Juvé és professora de l’Escola d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
Acadèmic
20/06/2017

M. Eulàlia Juvé, professora de lʼEscola dʼInfermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, ha estat escollida per formar part de la Junta Directiva del Consell Internacional dʼInfermeres (CIE), i es converteix així en la primera infermera catalana dʼaquesta institució i en la segona espanyola.

El CIE és una federació de més de 130 associacions nacionals dʼinfermeria que representen milions de professionals dʼarreu del món. Treballa per garantir cures de qualitat per a tothom i polítiques de salut a escala global.

Juvé serà la representant de lʼÀrea 5 del CIE, que engloba els països de lʼEuropa oriental. Al llarg dels quatre anys que durarà el mandat, la professora Juvé vol incidir en alguns aspectes necessaris, «com és la pràctica avançada amb els entorns de treball de les infermeres, amb la seguretat de pacients i també amb el desplegament dels sistemes dʼinformació en els diferents països de tot el món, per fer més visible la pràctica infermera».

M. Eulàlia Juvé és professora del Departament dʼInfermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de lʼEscola dʼInfermeria de la UB i directora del Grup de Recerca Infermera de lʼIDIBELL. Va ser la creadora de la terminologia ATIC, un llenguatge infermer estandarditzat que fa deu anys que s'ha implantat als hospitals públics de Catalunya. Dʼaltra banda, és coordinadora dʼInfermeria de lʼInstitut Català de la Salut.