La professora Francesca Figueras, primera presidenta de la Societat Espanyola dʼAstronomia

La professora Francesca Figueras, primera presidenta de la Societat Espanyola d’Astronomia (SEA). Foto: SINC
La professora Francesca Figueras, primera presidenta de la Societat Espanyola d’Astronomia (SEA). Foto: SINC
Recerca
(28/07/2016)

Francesca Figueras, professora del Departament de Física Quàntica i Astrofísica i vicedirectora de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB, IEEC-UB), ha estat escollida presidenta de la Societat Espanyola dʼAstronomia (SEA), un càrrec que exercirà a partir del mes de gener. Figueras, la primera dona que presideix la SEA dʼençà de la fundació dʼaquesta entitat, fa vint-i-quatre anys, substituirà lʼastrofísic Javier Gorgas, catedràtic del Departament dʼAstrofísica de la Universitat Complutense de Madrid, president des del 2013.

 

La professora Francesca Figueras, primera presidenta de la Societat Espanyola d’Astronomia (SEA). Foto: SINC
La professora Francesca Figueras, primera presidenta de la Societat Espanyola d’Astronomia (SEA). Foto: SINC
Recerca
28/07/2016

Francesca Figueras, professora del Departament de Física Quàntica i Astrofísica i vicedirectora de lʼInstitut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (ICCUB, IEEC-UB), ha estat escollida presidenta de la Societat Espanyola dʼAstronomia (SEA), un càrrec que exercirà a partir del mes de gener. Figueras, la primera dona que presideix la SEA dʼençà de la fundació dʼaquesta entitat, fa vint-i-quatre anys, substituirà lʼastrofísic Javier Gorgas, catedràtic del Departament dʼAstrofísica de la Universitat Complutense de Madrid, president des del 2013.

 

 Lʼelecció de la nova presidència i junta directiva sʼha fet pública en el decurs de la XII Reunió Científica de la SEA, que ha tingut lloc del 18 al 22 de juliol a Bilbao. Aquest fòrum científic també ha estat el marc de presentació del primer Pla dʼigualtat de gènere de la SEA, que inclou mesures per potenciar la visibilitat de les dones investigadores i la igualtat dʼoportunitats en lʼaccés i la promoció al món professional.

 

«La comunitat dʼastrònoms professionals ha tingut un creixement sostingut i important des dels anys setanta fins avui. Hem aconseguit i consolidat no només un paper destacat per als nostres investigadors a escala internacional, sinó també la participació dʼempreses espanyoles en el desenvolupament de grans infraestructures en astronomia», ha destacat Figueras.

 

La investigadora també sʼha referit al paper de la dona en astronomia: «Les astrònomes, des de lʼinici i en tot aquest procés, hem participat plenament en aquest esforç col·lectiu en bona mesura gràcies a la passió per lʼastronomia i a la perseverança en la nostra feina». Finalment, Francesca Figueras ha apuntat alguns dels reptes que ens depara el futur: «Des de la determinació de la massa del neutrí i la seva implicació en els models cosmològics fins a la plena igualtat dʼoportunitats entre homes i dones». «Ens agradaria, és clar, assolir aquests reptes a curt termini, i per això són imprescindibles els nostres joves postdoctorals i predoctorals», ha afirmat.

 

Francesca Figueras, que és experta en lʼestudi de lʼestructura i evolució de les galàxies, forma part de lʼequip de científics del projecte Gaia de la Universitat de Barcelona, guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona 2013. Gaia és una missió emblemàtica de l'Agència Espacial Europea (ESA), tant per la seva capacitat de revolucionar lʼastrofísica de les properes dècades —gràcies a la precisió de les observacions astromètriques—, com pel desafiament tecnològic que suposa. A més, el projecte representa el màxim exponent dʼuna tecnologia que ha col·locat Europa al capdavant del camp de lʼastrometria des de lʼespai. El satèl·lit Gaia, que va ser enlairat amb èxit el 19 de desembre de 2013, ha de fer un mapa 3D de la Via Làctia, amb un vast catàleg de posicions, distàncies, moviments i altres propietats de més de mil milions d'estrelles.