La professora de lʼEscola dʼInfermeria Anna Falcó, guardonada amb el Premi dʼInvestigació sobre Bioètica de la Fundació Grífols

Moment de l'entrega del premi.
Moment de l'entrega del premi.
Recerca
(29/10/2013)

Anna Falcó Pegueroles, professora del Departament dʼInfermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de lʼEscola Universitària dʼInfermeria (EUI) de la UB, ha guanyat el Premi dʼInvestigació sobre Bioètica 2013 de la Fundació Víctor Grífols i Lucas per la tesi doctoral Análisis de la conflictividad ética en los profesionales de enfermería de las unidades de cuidados intensivos. Lʼacte de lliurament va tenir lloc a lʼAteneu Barcelonès el passat 17 d'octubre.

Moment de l'entrega del premi.
Moment de l'entrega del premi.
Recerca
29/10/2013

Anna Falcó Pegueroles, professora del Departament dʼInfermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de lʼEscola Universitària dʼInfermeria (EUI) de la UB, ha guanyat el Premi dʼInvestigació sobre Bioètica 2013 de la Fundació Víctor Grífols i Lucas per la tesi doctoral Análisis de la conflictividad ética en los profesionales de enfermería de las unidades de cuidados intensivos. Lʼacte de lliurament va tenir lloc a lʼAteneu Barcelonès el passat 17 d'octubre.

La tesi guardonada, inscrita en el programa de doctorat de Ciències Infermeres de lʼEUI i dirigida per M. Teresa Lluch Canut, va ser defensada el juny del 2012 i va obtenir la qualificació dʼexcel·lent cum laude. El treball se centra en la validació dʼun model teòric per analitzar la conflictivitat ètica, un problema al qual els professionals dʼInfermeria són especialment vulnerables, i que es produeix en percebre que els valors i principis ètics assumits per un mateix estan compromesos per altres, fet que provoca la incapacitat de prendre decisions de caràcter ètic.

La professora Falcó va elaborar un instrument per explorar aquest fenomen en professionals infermers de les unitats de cures intensives amb l'objectiu d'analitzar la relació entre diferents variables sociodemogràfiques, professionals i de lʼentorn clínic, per tal de conèixer millor aquest fenomen i poder dissenyar estratègies per prevenir-lo i tractar-lo.

En la XV Convocatòria de Premis i Beques sobre Bioètica de la Fundació Víctor Grífols i Lucas també es va atorgar un premi a una obra periodística, tres premis per a treballs de recerca de batxillerat i quatre beques de recerca a investigadors universitaris.