La nova exposició del CRAI Biblioteca de Física i Química commemora el centenari del naixement de la ciència de superfícies

El catedràtic Miguel Ángel Cabrerizo, de la Universitat de Granada, ha dut a terme alguns experiments durant la seva intervenció.
El catedràtic Miguel Ángel Cabrerizo, de la Universitat de Granada, ha dut a terme alguns experiments durant la seva intervenció.
Institucional
(17/10/2017)

Aquest dimecres, 18 dʼoctubre, sʼha inaugurat la mostra d'enguany del Fons Històric del CRAI Biblioteca de Física i Química, titulada «Irving Langmuir i el naixement de la ciència de superfícies».

El catedràtic Miguel Ángel Cabrerizo, de la Universitat de Granada, ha dut a terme alguns experiments durant la seva intervenció.
El catedràtic Miguel Ángel Cabrerizo, de la Universitat de Granada, ha dut a terme alguns experiments durant la seva intervenció.
Institucional
17/10/2017

Aquest dimecres, 18 dʼoctubre, sʼha inaugurat la mostra d'enguany del Fons Històric del CRAI Biblioteca de Física i Química, titulada «Irving Langmuir i el naixement de la ciència de superfícies».

A lʼacte dʼinauguració de la mostra,  ha tingut lloc la conferència titulada «Langmuir, un científico americano», a càrrec del catedràtic Miguel Ángel Cabrerizo, de la Universitat de Granada.

Lʼexposició està comissariada pel catedràtic Francesc Mas i pel professor Jordi Ingés Mullol, tots dos del Departament de Ciència de Materials i Química Física. Amb aquesta mostra es commemoren els cent anys de la publicació, el 1917, del disseny de la primera balança superficial, que porta el nom dʼIrving Langmuir i que permet de preparar i estudiar capes de gruix nanomètric dipositades en una superfície dʼaigua.


Ciència de superfícies: base de la detergència

A més de les principals publicacions d'Irving Langmuir, en lʼexposició es pot trobar una selecció de llibres que tracten dels diferents aspectes de la ciència de superfícies. També hi ha una balança de Langmuir o de Langmuir-Blodgett, amb què es pot mesurar la tensió superficial dʼun líquid i preparar recobriments nanomètrics de superfícies sòlides. Així mateix, la mostra inclou un apartat sobre sabons i detergència en què s'explica el funcionament dʼaquestes substàncies dʼús quotidià —basat en l'adsorció en la interfase aigua-oli—, i presenta exemples de l'ús de lʼadsorció sobre carbó actiu per purificar lʼaigua.

La troballa que es commemora en aquesta nova exposició del CRAI Biblioteca de Física i Química marca el naixement de la ciència de superfícies moderna, clau per al desenvolupament de catalitzadors per a la síntesi sostenible de compostos orgànics o la degradació de substàncies tòxiques. A més, aquesta disciplina ha permès el desenvolupament de materials amb funcionalitats noves, com ara lents amb protecció antireflectora, teixits que no sʼembruten o implants protèsics que milloren la integració en lʼorganisme.

Irving Langmuir (1881-1957) va rebre el Premi Nobel de Química el 1932 pels seus descobriments i recerques en química de superfícies. Va treballar a la General Electric Company (Nova York) en la millora de lʼestabilitat i la durada dels filaments metàl·lics de les làmpades incandescents, entre altres coses. També va ser pioner en l'observació de la gran estabilitat de monocapes adsorbides sobre filaments de tungstè i platí. Aquests estudis el van portar a formular una teoria general sobre monocapes adsorbides, fet que li va permetre d'introduir la coneguda isoterma de Langmuir.

Lʼexposició es pot visitar al llarg de tot el curs 2017-2018 a lʼhemeroteca del CRAI Biblioteca de Física i Química.