La jornada «Paraules i envelliment» innova en lʼatenció a la gent gran

(27/11/2018)

El projecte CCentre, en el context del consorci europeu EIT Health, té com a objectiu garantir lʼautonomia i el respecte a la voluntat de les persones grans. Per aconseguir-ho, es parteix del que explica la mateixa gent gran, de les seves pròpies narratives. En aquest marc, del 28 al 30 de novembre sʼorganitza la jornada «Paraules i envelliment» al CosmoCaixa Barcelona, en la qual intervindran acadèmics de les diverses universitats europees que participen en el projecte. Sʼhi faran tallers sobre el redescobriment de les persones grans, lʼenvelliment per a innovadors, les narratives de la salut i la cura, o narratives i Alzheimer, entre molts altres.

27/11/2018

El projecte CCentre, en el context del consorci europeu EIT Health, té com a objectiu garantir lʼautonomia i el respecte a la voluntat de les persones grans. Per aconseguir-ho, es parteix del que explica la mateixa gent gran, de les seves pròpies narratives. En aquest marc, del 28 al 30 de novembre sʼorganitza la jornada «Paraules i envelliment» al CosmoCaixa Barcelona, en la qual intervindran acadèmics de les diverses universitats europees que participen en el projecte. Sʼhi faran tallers sobre el redescobriment de les persones grans, lʼenvelliment per a innovadors, les narratives de la salut i la cura, o narratives i Alzheimer, entre molts altres.

Coordinat per la professora de la UB Elena Lauroba, el projecte CCentre inclou la participació de les universitats de Newcastle, Copenhagen, Leiden i Rotterdam, així com lʼassociació francesa de gent gran E-Seniors. La jornada a CosmoCaixa sʼinscriu en lʼAcadèmia dʼHivern Internacional del projecte i està adreçada, entre dʼaltres, a professionals vinculats a serveis de cura i salut de persones grans, representants de la societat civil i acadèmics. Es tracta dʼanalitzar la millor atenció a les persones grans des d'una pluralitat de perspectives, amb una relació d'experiències reeixides i d'iniciatives en curs. També es vol aprofundir en maneres de comunicació que permetin escoltar la gent gran sense infantilitzar-la, i incorporar noves perspectives que suposin canvis importants en aquest sector.

El 2018 el projecte CCentre (Grup GISME-UB) s'ha centrat en la recollida dʼentrevistes a gent gran a diversos països europeus a partir dʼun qüestionari elaborat pels investigadors. A partir dʼaquestes enquestes, s'està configurant un producte educatiu adreçat als professionals que tenen cura de la gent gran, mitjançant les narratives que expliquen. Per difondre aquesta manera de treballar s'ha adoptat la metodologia de la formació en cascada, de manera que els professionals que reben la informació la transmeten i comparteixen amb als seus col·legues als centres. El projecte té la col·laboració de lʼInstitut de Ciències de lʼEducació (ICE), que està formant els professionals en aquesta metodologia. Així aconsegueix multiplicar la formació rebuda, i ampliar el nombre de beneficiaris.