La (in)seguretat com a negoci, tema dʼuna conferència internacional

«Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat» és el títol de la conferència internacional que acollirà l’Aula Capella aquest dijous, 22 de novembre, de 9 a 18.30 h.
«Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat» és el títol de la conferència internacional que acollirà l’Aula Capella aquest dijous, 22 de novembre, de 9 a 18.30 h.
Acadèmic
(21/11/2018)

Observatori ShockMonitor, impulsat per lʼInstitut Internacional per a lʼAcció no Violenta (NOVACT), el Centre Delàs dʼEstudis per la Pau i la Fundació Solidaritat UB organitzen aquest dijous, 22 de novembre, a lʼAula Capella de lʼEdifici Històric, la conferència internacional «Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat». Lʼobjectiu és doble: dʼuna banda, analitzar lʼimpacte que té la creixent participació dʼempreses militars i de seguretat privada (EMSP) en contextos de conflicte armat, ocupacions i seguretat nacional, i de lʼaltra, identificar vies alternatives i estratègies per garantir la seguretat humana, la justícia i el respecte pels drets humans. Les inscripcions continuen obertes.

«Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat» és el títol de la conferència internacional que acollirà l’Aula Capella aquest dijous, 22 de novembre, de 9 a 18.30 h.
«Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat» és el títol de la conferència internacional que acollirà l’Aula Capella aquest dijous, 22 de novembre, de 9 a 18.30 h.
Acadèmic
21/11/2018

Observatori ShockMonitor, impulsat per lʼInstitut Internacional per a lʼAcció no Violenta (NOVACT), el Centre Delàs dʼEstudis per la Pau i la Fundació Solidaritat UB organitzen aquest dijous, 22 de novembre, a lʼAula Capella de lʼEdifici Històric, la conferència internacional «Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat». Lʼobjectiu és doble: dʼuna banda, analitzar lʼimpacte que té la creixent participació dʼempreses militars i de seguretat privada (EMSP) en contextos de conflicte armat, ocupacions i seguretat nacional, i de lʼaltra, identificar vies alternatives i estratègies per garantir la seguretat humana, la justícia i el respecte pels drets humans. Les inscripcions continuen obertes.

Actualment, ciutadans dʼarreu del món estan fent front a un escenari internacional cada vegada més complex, en què els interessos dels negocis i la política estan revolucionant les guerres modernes, en permetre lʼentrada de noves corporacions privades. Gràcies a la proliferació i la fragmentació dʼactors no estatals, aquestes noves corporacions involucrades en conflictes i guerres es beneficien de la (in)seguretat, establint-la com a un nou model de negoci. Tenint en compte aquest escenari, és urgent promoure la recerca conjunta per poder conscienciar i treballar en les implicacions que tenen la privatització de la guerra i de la seguretat en el control democràtic de les polítiques de seguretat, la seguretat humana i el respecte dels drets humans.

El programa del congrés consta de quatre sessions, que es desenvoluparan al llarg de tota la jornada (de 9 a 18.30 h). S'hi abordaran des de les polítiques migratòries i de control ciutadà a Europa, fins a la situació de desestabilització a Líbia, lʼocupació de Palestina, lʼespoli de recursos naturals al Sàhara Occidental, el procés dʼestabilització a lʼIraq o, a Catalunya, lʼexpropiació il·legal dʼhabitatges. Hi participaran experts locals i internacionals procedents del món de la recerca, lʼacadèmia, els drets humans i el periodisme. Entre els ponents, destaquen Krmanj Othman, assessor legal de la Comissió Independent per als Drets Humans del Kurdistan Iraquià, que parlarà sobre lʼimpacte de les EMSP en el procés dʼestabilització de lʼIraq; lʼinvestigador Lahcen Dalil, director de lʼAssociació per al Control dels Recursos i la Protecció del Medi Ambient al Sàhara Occidental (AMRPEWS), que tractarà sobre la complicitat de les EMSP en lʼespoli de recursos naturals al Sàhara Occidental, o Mark Samander, analista de polítiques corporatives i investigador dʼAl-Haq (a Palestina), que abordarà lʼús de les EMSP per part dʼIsrael en lʼocupació de Jerusalem est.

Podeu consultar el programa complet de la conferència en aquest enllaç.