La Generalitat ofereix ajuts per als cursos i les acreditacions dʼidiomes a les universitats catalanes

L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ha augmentat considerablement l’oferta de cursos.
L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ha augmentat considerablement l’oferta de cursos.
Acadèmic
(23/01/2015)

El 26 de gener, lʼAgència de Gestió dʼAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) obre el termini per sol·licitar ajuts per sufragar els cursos de terceres llengües que permetin assolir els nivells B1 o B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), així com les despeses de matrícula a les proves dʼacreditació a aquells estudiants que hagin superat un nivell de coneixements de B2 i sʼhagin presentat a la prova CLUC durant aquest any. Aquests ajuts sʼadrecen a estudiants que inicien per primera vegada estudis de grau el curs 2014-2015.

L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ha augmentat considerablement l’oferta de cursos.
L’Escola d’Idiomes Moderns (EIM) de la UB ha augmentat considerablement l’oferta de cursos.
Acadèmic
23/01/2015

El 26 de gener, lʼAgència de Gestió dʼAjuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) obre el termini per sol·licitar ajuts per sufragar els cursos de terceres llengües que permetin assolir els nivells B1 o B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), així com les despeses de matrícula a les proves dʼacreditació a aquells estudiants que hagin superat un nivell de coneixements de B2 i sʼhagin presentat a la prova CLUC durant aquest any. Aquests ajuts sʼadrecen a estudiants que inicien per primera vegada estudis de grau el curs 2014-2015.

En aquest context, i per tal de poder donar servei a aquests estudiants i a totes les persones que ho vulguin, lʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la UB ha augmentat considerablement lʼoferta de cursos, ampliant els horaris, el nombre de centres on sʼimparteixen els idiomes i el nombre de places (4.350 dʼanglès, 800 dʼalemany, 630 de francès i 250 dʼitalià).

Els ajuts de lʼAGAUR per a cursos de llengua (anglès, francès, alemany i italià) tenen una quantia màxima de 350 euros per nivell, mentre que els ajuts per a lʼacreditació dʼuna tercera llengua tenen una quantia màxima de 50 euros. En aquest cas, sʼhi poden acollir els estudiants que acreditin el nivell B2 dʼalemany, anglès, francès o italià mitjançant el Certificat de Llengües de les Universitats Catalanes (CLUC). LʼEIM és lʼorganisme habilitat per la UB per atorgar aquesta acreditació. Se nʼoferiran diverses convocatòries a lʼany (gener, juny i octubre), que sʼanunciaran al web de lʼEIM amb antelació a la matrícula.