La Fundació Solidaritat UB presenta a Cartagena de Indias tres llibres que analitzen el conflicte armat a Colòmbia

Aquesta activitat es desenvolupa en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre la UB, mitjançant la Fundació Solidaritat UB, i la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali.
Aquesta activitat es desenvolupa en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre la UB, mitjançant la Fundació Solidaritat UB, i la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali.
(09/02/2012)

El Centre de Formació de la Cooperació Espanyola a Cartagena de Indias (Colòmbia) acull aquest dijous, 9 de febrer, a les 18 h, la conferència «El enigma colombiano», a càrrec de David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic de la UB, i Toni Jiménez, coordinador de lʼObservatori de Conflictes i Drets Humans de la Fundació Solidaritat UB. En el mateix acte es presentaran els tres primers títols de la col·lecció de publicacions Conflictos, Política y Derecho, de lʼeditorial Huygens, que coordinen lʼesmentat David Bondia i Manuel Ramiro, director del Centre dʼEstudis Interculturals de la Pontifícia Universitat Javeriana. Es tracta dels llibres Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia (2009), Los movimientos sociales en la construcción del estado y de la nación intercultural en Colombia (2011) i Seguridad humana y construcción de paz en Colombia (2011). Aquesta activitat es desenvolupa en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre la Universitat de Barcelona, mitjançant la Fundació Solidaritat UB, i la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali, finançat per lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Aquesta activitat es desenvolupa en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre la UB, mitjançant la Fundació Solidaritat UB, i la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali.
Aquesta activitat es desenvolupa en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre la UB, mitjançant la Fundació Solidaritat UB, i la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali.
09/02/2012

El Centre de Formació de la Cooperació Espanyola a Cartagena de Indias (Colòmbia) acull aquest dijous, 9 de febrer, a les 18 h, la conferència «El enigma colombiano», a càrrec de David Bondia, professor titular de Dret Internacional Públic de la UB, i Toni Jiménez, coordinador de lʼObservatori de Conflictes i Drets Humans de la Fundació Solidaritat UB. En el mateix acte es presentaran els tres primers títols de la col·lecció de publicacions Conflictos, Política y Derecho, de lʼeditorial Huygens, que coordinen lʼesmentat David Bondia i Manuel Ramiro, director del Centre dʼEstudis Interculturals de la Pontifícia Universitat Javeriana. Es tracta dels llibres Víctimas invisibles, conflicto armado y resistencia civil en Colombia (2009), Los movimientos sociales en la construcción del estado y de la nación intercultural en Colombia (2011) i Seguridad humana y construcción de paz en Colombia (2011). Aquesta activitat es desenvolupa en el marc del projecte de cooperació interuniversitària entre la Universitat de Barcelona, mitjançant la Fundació Solidaritat UB, i la Pontifícia Universitat Javeriana de Cali, finançat per lʼAgència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

 
Colòmbia ha viscut un llarg conflicte armat intern que ha afectat molt directament els grups especialment vulnerables, com ara les dones, els camperols, els afrodescendents i els indígenes. Aquesta situació ha generat diferents tipus de violència, però també conflictes de caràcter social i econòmic en les comunitats afectades. Amb la finalitat dʼanalitzar el conflicte armat a Colòmbia, investigadors de la Universitat de Barcelona i la Pontifícia Universitat Javeriana han dut a terme un projecte de recerca amb el suport de lʼAECID. Els resultats dʼaquest projecte sʼhan recollit en la col·lecció Conflictos, Política y Derecho, que es presenta ara a Cartagena de Indias.
 
Els objectius de la col·lecció són analitzar el context social i cultural del conflicte armat a Colòmbia; abordar la realitat social, política i cultural dels pobles indígenes, lʼordenament jurídic propi i la resistència civil dʼaquestes comunitats, i reflexionar sobre lʼaportació de les dones a la construcció dʼuna cultura de pau a Colòmbia.
 
El Centre dʼEstudis Interculturals, a favor de la diversitat
 
A banda dʼaquestes publicacions, la col·laboració iniciada per la Universitat de Barcelona amb la Pontifícia Universitat Javeriana fa tres anys també ha permès posar en marxa un centre dʼestudis interculturals (CEI), veritable observatori i eina de formació i suport per a les comunitats indígenes i afrodescendents, els col·lectius més vulnerables de la societat colombiana.
 
El CEI disposa dʼun edifici propi condicionat finançat per lʼAECID en el qual es desenvolupa una intensa activitat docent, investigadora i de suport a les comunitats. A més, actualment la Fundació Solidaritat UB està duent a terme, també amb finançament de lʼAECID, un projecte per crear un centre de formació integral (econòmica, social i cultural) per a joves al resguard indígena de La María, al Cauca, departament de Colòmbia.
 
Amb aquestes actuacions, des de la Fundació Solidaritat UB i amb la tasca dels docents i investigadors que participen en aquests projectes i els dirigeixen, es pretén contribuir a dotar la cooperació universitària al desenvolupament duta a terme des de la UB del nivell de qualitat i dʼeficiència que exigeixen els organismes internacionals competents, segons recullen diversos documents fruit de les darreres reunions dʼalt nivell promogudes per lʼONU, especialment la Declaració de París sobre lʼeficàcia de lʼajuda al desenvolupament de 2005 i el Programa dʼAccra de setembre de 2008. Es tracta, en definitiva, dʼexercir de manera efectiva i eficient la responsabilitat social de la institució universitària en lʼàmbit internacional, en paral·lel al procés imparable dʼinternacionalització de la Universitat en totes les dimensions.