La Fundació Solidaritat UB aprofundeix en la línia de treball dʼacció social

Un moment de la signatura del conveni amb l'empresa  Specialisterne SL.
Un moment de la signatura del conveni amb l'empresa Specialisterne SL.
Acadèmic
(17/03/2015)

La Fundació Solidaritat UB ha dut a terme en els darrers dies diverses accions que aprofundeixen en la línia de treball dʼacció social. Així, va signar el 5 de març passat un conveni de col·laboració amb Specialisterne SL, amb lʼobjectiu que els alumnes dels cursos de formació que organitza aquesta empresa portin a terme les pràctiques al Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona.

Un moment de la signatura del conveni amb l'empresa  Specialisterne SL.
Un moment de la signatura del conveni amb l'empresa Specialisterne SL.
Acadèmic
17/03/2015

La Fundació Solidaritat UB ha dut a terme en els darrers dies diverses accions que aprofundeixen en la línia de treball dʼacció social. Així, va signar el 5 de març passat un conveni de col·laboració amb Specialisterne SL, amb lʼobjectiu que els alumnes dels cursos de formació que organitza aquesta empresa portin a terme les pràctiques al Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona.

Specialisterne SL és una firma dedicada a la inserció laboral en lʼàmbit informàtic de persones amb trastorns de lʼespectre autista. Les persones diagnosticades amb aquest tipus de trastorns poden desenvolupar tasques professionals dʼalt nivell amb índexs dʼeficiència superiors a la mitjana si es creen entorns sociolaborals específics apropiats a la seva singularitat. Specialisterne SL, radicada a Creapolis, parc dʼinnovació empresarial dʼESADE a Sant Cugat del Vallès, ofereix a les persones que participen en els seus programes uns itineraris formatius que culminen amb pràctiques en empreses i institucions.

Aquesta línia de treball, enfocada als serveis socials, ja es va encetar amb el conveni signat entre la UB i la Fundació Formació i Treball, que també preveu, entre altres objectius, promocionar la inserció laboral de persones amb dificultats per accedir al mercat de treball.

Dʼaltra banda, la Fundació Solidaritat UB sʼha assegurat la continuïtat del projecte dʼhorts socials iniciat al municipi de Sant Feliu de Llobregat, que es va engegar mitjançant una subvenció de lʼObra Social la Caixa. Ara lʼajuntament lʼha assumit com a propi i nʼha adjudicat la gestió a la cooperativa Tarpuna, especialitzada en la gestió dʼaquest tipus dʼexplotacions agrícoles.

Finalment, continuant amb la política de dinamització cultural i socioeducativa als barris, la Fundació Solidaritat UB va organitzar dilluns passat, 9 de març, una xerrada a la Biblioteca Zona Nord del districte de Nou Barris de Barcelona (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), en col·laboració amb el col·lectiu de dones marroquines, amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. La xerrada va ser a càrrec de la professora de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona Dolors Bramon, que té una dilatada trajectòria dʼestudi de lʼislam i la cultura àrab i de producció bibliogràfica al voltant de la dona en el món àrab i islàmic, amb llibres com Ser dona i musulmana i En torno al Islam y las musulmanas.