La Fundació Ramón Areces finança noves recerques de la UB sobre malalties minoritàries, progressió tumoral i estrès cel·lular

La Fundació Ramón Areces finançarà amb 652.700 euros un total de sis projectes de recerca a Barcelona.
La Fundació Ramón Areces finançarà amb 652.700 euros un total de sis projectes de recerca a Barcelona.
Recerca
(01/03/2017)

Els projectes de recerca liderats pels investigadors de la Universitat de Barcelona Francesc Palau Martínez, Marçal Pastor Anglada i Antonio Zorzano Olarte rebran finançament de la Fundació Ramón Areces en el marc de la divuitena convocatòria dʼajuts a la recerca en ciències de la vida i de la matèria. Aquesta iniciativa, que vol contribuir a consolidar lʼestructura científica i tecnològica a tot lʼEstat, finançarà amb 652.700 euros un total de sis projectes de recerca a Barcelona, que han estat seleccionats entre les 631 propostes presentades a aquesta convocatòria, que és de caràcter biennal. Lʼacte de lliurament dels ajuts tindrà lloc a Madrid aquest dijous, 2 de març.

La Fundació Ramón Areces finançarà amb 652.700 euros un total de sis projectes de recerca a Barcelona.
La Fundació Ramón Areces finançarà amb 652.700 euros un total de sis projectes de recerca a Barcelona.
Recerca
01/03/2017

Els projectes de recerca liderats pels investigadors de la Universitat de Barcelona Francesc Palau Martínez, Marçal Pastor Anglada i Antonio Zorzano Olarte rebran finançament de la Fundació Ramón Areces en el marc de la divuitena convocatòria dʼajuts a la recerca en ciències de la vida i de la matèria. Aquesta iniciativa, que vol contribuir a consolidar lʼestructura científica i tecnològica a tot lʼEstat, finançarà amb 652.700 euros un total de sis projectes de recerca a Barcelona, que han estat seleccionats entre les 631 propostes presentades a aquesta convocatòria, que és de caràcter biennal. Lʼacte de lliurament dels ajuts tindrà lloc a Madrid aquest dijous, 2 de març.

Connexió entre malalties minoritàries i malalties comunes

La investigació sobre malalties rares o minoritàries està contribuint a comprendre millor algunes malalties comunes que comparteixen un fenotip similar. Francesc Palau, professor visitant del Departament de Cirurgia i Especialitats Medicoquirúrgiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i director de lʼInstitut Pediàtric de Malalties Minoritàries de lʼHospital Universitari Sant Joan de Déu,  abordarà en el seu treball les connexions existents entre malalties rares i comunes. Palau, que és expert en neurogenètica de les malalties rares i director de lʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu, dirigirà un projecte centrat en lʼestudi específic dʼuna sèrie de trastorns genètics dʼinterès que afecten el metabolisme del coure —malalties rares, síndrome de Menkes, malaltia de Wilson i Parkinson—, i la seva relació amb el mitocondri, lʼorgànul cel·lular que aporta energia per al metabolisme de les cèl·lules.

El control de la progressió tumoral

Les cèl·lules tumorals adapten el seu metabolisme per seguir proliferant i sobreviure. En aquest procés, és indispensable lʼaportació de nucleòtids, que són les molècules bàsiques per sintetitzar els àcids nucleics. Identificar noves dianes terapèutiques per lluitar contra els mecanismes de la progressió tumoral és lʼobjectiu del projecte liderat per Marçal Pastor Anglada, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la Facultat de Biologia, i director del Grup de Recerca Consolidat de Farmacologia Molecular i Teràpies Experimentals (MPET) de la UB. Lʼequip de Pastor Anglada, que també és director de lʼInstitut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) i membre del Centre dʼInvestigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Hepàtiques i Digestives (CIBERehd), aprofundirà en lʼestudi dels mecanismes de control de les vies metabòliques relacionades amb aquestes molècules essencials per a la fisiologia cel·lular.

Exosomes i estrès cel·lular

Antonio Zorzano, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biomedicina Molecular de la UB (Biologia), impulsarà la recerca sobre els mecanismes moleculars involucrats en la producció i lʼalliberament dʼexosomes —unes microvesícules secretades per les cèl·lules— durant lʼestrès cel·lular. El projecte que dirigeix Antonio Zorzano, cap del Laboratori de Malalties Metabòliques Complexes i Mitocondris de lʼIRB Barcelona, i també del Programa de desenvolupament de biologia de sistemes en teràpies personalitzades de diabetis del CIBER de Diabetis i Malalties Metabòliques Associades (CIBERDEM), se centra en lʼestudi dʼaquesta maquinària bioquímica sota condicions dʼestrès metabòlic i dʼhipòxia dels adipòcits. Aquesta línia dʼinvestigació pot aportar nova informació sobre la generació dʼexosomes en algunes patologies (obesitat, per exemple) i la identificació de biomarcadors derivats dʼexosomes amb interès per a futures aproximacions terapèutiques en patologies associades amb lʼobesitat.

En lʼàmbit de Catalunya, la Fundació Ramón Areces també finançarà els projectes dirigits pels experts Noemí de Luna Salvà (Hospital de la Santa Creu i  Sant Pau); José Antonio Garrido (ICN2-Campus UAB), i María del Carmen Sánchez (Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras), que estan dirigits a lʼestudi de les malalties musculars, lʼaplicació de dispositius de grafè per al sistema nerviós perifèric i lʼanèmia diseritropoètica congènita (CDA), respectivament.